Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
The old monk of a somewhat Thelemite, or "crow"-related order
dressed in a torn, old grown of jute,
had been locked up in a tiny box inside a wall
this cubic room was painted in dark(est)-red and midnight blue
Starý mnich spojený s přikázáním
thelemitů neboli s "vránou"
je oblečen do roztrhané, staré juty.
Byl zamčený do maličké krabice a strčen do zdi.
Tento krychlový prostor byl vymalován tou nejrudější červenou a
půlnoční modří.
When the door was opened again,
he was screaming terribly,
as towards the end of his self-imposed isolation
he must have suffered from most horrible visions and/or hallucinations,
persumely, they had been caused by previous days of his ritual fasting.
The images he saw must have been atrocious indeed.
Když se dvířka zase otevřela,
hrozitánsky křičel.
Když kvůli konci ze své dobrovolné izolace,
musel trpět nejstrašnějšími vizemi
a halucinacemi.
Pravděpodobně byly zapříčiněny předešlými dny
jeho rituálního půstu.
Představy, které viděl, musely být opravdu
kruté.
The white-haired, bearded monk was in his forties I believe...-
that's 4 and 0 for the earthen sphere.
Tomu bělovlasému, zarostlému mnichovi bylo čtyřicet, myslím...
to je 4 a 0 pro hlínu.
Do not make stupid jokes about the old man in the gown of jute,
because what might look like e cliche is necessity and truth!!!
Do not make stupid jokes about the man in the crow-related cowl of jute,
because by transforming himself he might be saving me and you.
Do not make stupid jokes about the old man in the gown of jute,
because what might look like e cliche is necessity and...truth!!!
Nedělejte žádné pitomé žerty o tom starém muži
v jutě,
protože, co může vypadat jako klišé je nutnost
a pravda!
Nedělejte žádné pitomé žerty o tom starém muži
v jutě,
protože transformováním sebe sama, on možná zachránil
tebe i mě.
Nedělejte žádné pitomé žerty o tom starém muži
v jutě,
protože, co může vypadat jako klišé je nutnost
a pravda!
After he was released again
a trans-/bisexual vampyre-demon was crawling after him out of the same box.
Though this demon/creature should have been dissolved,
instead he had just split himself in two halves,
dark-red, fat and swollen like a leech...-
it surely must have been feasting on the poor man
while they were both locked up inside the wall.
Po té, co byl zase propuštěný,
vylezl s ním i trans/-bisexuální upír-démon
z té stejné krabice jako on.
Ačkoli se mohl rozplynout,
místo toho se prostě rozdělil na dvě poloviny,
temně rudého, tlustého a opuchlého jako pijavice...
to jistě musela být pastva na tom ubohém muži,
zatímco byli oba zamčeni v té zdi.
A ritual:
(I become a witness of an unexpected ritual, a demonstration.)
Rituál:
(Stanu se svědkem neočekávaného rituálu,
demostrace)
On the right side of me:
a magician hissingly exhales,
directing his breath on a spongy, spherical thing;
a plexus wich, as a direct reaction to it,
is covered by thin, electric flashes,
or discharges of blue light
Po mé pravici:
čaroděj sípavě dýchá
přímo svůj dech na houbovitou a kulatou věc.
plexus wich je na to přímá reakce,
je pokryt tenkými elektrickými blesky
nebo vypouští modré světlo.
Unexpectedly, my hands are beginning to twitch and flash as well,
and i have to realise that i am still dirty and soiled,
possessed by certain things on un(dis)solved,
as it is they who now react to the formula of exorcism!
Neočekávaně, mé ruce začínají škubat
a také se rozsvěcovat.
A musím si náhle uvědomit, že jsem pořád špinavá a zamazaná,
ovládaná určitými věcmi,
které jakoby reagovaly na slova
exorcismu!
In awe and terror i recognize
that such rituals of power, invocations of archetypes
must only be performed by the truly initiated,
experienced magicians all alone.
Not by some superficial silly loser/boy-girl,
a mere artist of hot host(test)-air...
V úžasu a děsu poznávám,
že takový rituál síly, vzývání
ztělesnění něčeho,
musí být proveden opravdu úplně zasvěceným
a zkušeným magikem.
Ne nějakým povrchním a hloupým klukem nebo dívkou,
pouhým umělcem horkého, nejteplejšího vzduchu.
Do not make stupid jokes about the old man in the gown of jute,
because what might look like e cliche is necessity and truth!!!
Do not make stupid jokes about the man in the crow-related cowl of jute,
because by transforming himself he might be saving me and you.
Do not make stupid jokes about the old man in the gown of jute,
because what might look like e cliche is necessity and...truth!!!
Nedělejte žádné pitomé žerty o tom starém muži
v jutě,
protože, co může vypadat jako klišé je nutnost
a pravda!
Nedělejte žádné pitomé žerty o tom starém muži
v jutě,
protože transformováním sebe sama, on možná zachránil
tebe i mě.
Nedělejte žádné pitomé žerty o tom starém muži
v jutě,
protože, co může vypadat jako klišé je nutnost
a pravda!

Text přidala Moonlight

Video přidala Moonlight

Překlad přidala Moonlight

Je zde něco špatně?
Reklama

La Chambre D'Echo

Reklama

Sopor Aeternus & The Ensemble Of Shadows texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.