Playlisty Kecárna
Reklama

It's Just That My Sadness - text, překlad

playlist Playlist
Please, know... my sadness goes
all the way through.
But, please don't ever think
that I did not believe you.
Prosím, věz... že můj smutek
mě provází celý život.
Ale, prosím nikdy si nemysli,
že jsem ti nevěřila.
It's just, when I don't hear
from you in a while,
then the old ghost of doubt
comes back and haunts my mind.
Jen, že když se mi
déle neozveš,
tak ten starý duch pochyb
zase příjde a straší mé myšlenky.
Born from a past, a childhood
made for the most part of hurt
and pain, and it has come here
to show me once more, how it
is all repeating again...
Zrodil se z mé minulosti, dětství
má podíl na těch největších zraněních
a bolesti a zase přišlo až sem,
aby mi ještě jednou ukázalo, jak se
to vše opakuje...
... that my fragile and sad attempt
of finally making a friend
has been once more ridiculed,
and my trust has been betrayed...
... že má křehkost a smutný pokus
o získání přítele
byla opět zesměšněna
a moje důvěra zrazena.
...again. ... zase.
Please, do not ever think
that I am doubting you.
It's just that my sadness
really goes all the way through.
Prosím, nikdy nepochybuj,
že pochybuju já o tobě.
Jen, že můj smutek
mě opravdu provází celý život.

Text přidala Moonlight

Video přidal DevilDan

Překlad přidala Moonlight

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Mitternacht

Reklama

Sopor Aeternus & The Ensemble Of Shadows texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.