Kecárna Playlisty
Reklama

Do You Know About The Water Of Life? - text, překlad

playlist Playlist
In my subterranean tower...- yes, it was "love" that has brought me here, there are no numbers, but one and eleven, and an uncertain feeling about the presence of three.Ve své tajné věži...-ano, byla to "láska", která mě sem
přivedla, nejsou tu čísla, jen jednička a jedenáctka, a
nejistý pocit o přítomnosti trojky.
Built brick by brick and fear by fear...- Oh, everything's inverted here. These walls have eyes, these vaults have ears and there's no hiding from the tears... Stavím cihlu za cihlou, strach za strachem...- všechno
je tu převrácené.
Tyto stěny mají oči, místnost má uši a není se kam
ukrýt před slzami...
While I am dressed in the monster's skin,"behold the cruellest mockery!": er****** fur(s) and a cloak of shame my beauty is too disgusting...- please, don't look at me. Zatímco jsem oblečena v kůži monstra, "hle nejkrutější
posměch!": erekce, ochlupení, má krása je příliš nechutná.
...- prosím nedívejte se na mě.
Built brick by brick and fear by fear...- Oh, everything's inverted here. These walls have eyes, these vaults have ears and there's no hiding from the tears... Stavím cihlu za cihlou, strach za strachem...- všechno
je tu převrácené.
Tyto stěny mají oči, místnost má uši a není se kam
ukrýt před slzami...
Like Cronos I rigidly serve an illusion...- I attempted to unman Uranus last night; swallowing handfuls of my prophetic children, in terror I'm fearing the passing of time. Jako Kronos jsem klamná představa...Pokusila jsem se
včera v noci vykastrovat Uran, polykáním hrstky svých prorockých
dětí, v hrůze se obávám plynutí času.
Built brick by brick and fear by fear...- Oh, everything's inverted here. These walls have eyes, these vaults have ears and there's no hiding from the tears... Stavím cihlu za cihlou, strach za strachem...- všechno
je tu převrácené.
Tyto stěny mají oči, místnost má uši a není se kam
ukrýt před slzami...
...And in the silence that followed I learned to speak the secret language of denial and fear; seemingly gentle for its absence of voices, yet, it's merely a shroud for a deafening scream. ...A v tichosti, která následovala, jsem se naučila mluvit
tajnou řečí popření a strachu;
zdánlivě jemná pro nepřítomnost hlasu, a přesto
je pouze zahalená v ohlušující křik.
Built brick by brick and fear by fear...- Oh, everything's inverted here. These walls have eyes, these vaults have ears and there's no hiding from the tears... Stavím cihlu za cihlou, strach za strachem...- všechno
je tu převrácené.
Tyto stěny mají oči, místnost má uši a není se kam
ukrýt před slzami...

Text přidala Moonlight

Video přidala Moonlight

Překlad přidala Moonlight

Překlad opravila Moonlight

Je zde něco špatně?
Reklama

Songs From The Inverted Womb

Reklama

Sopor Aeternus & The Ensemble Of Shadows texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.