Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
Hidden behind merciful shadows, beyond the cruel daylight,
living to hunt and kill, we are the... damned children of the night.
Dragging our immune existence through thousands of centuries
and from dusk to dawn we suffer from our immortality.
Schovaní za milosrdnou maskou, na druhé straně krutého denního světla
Žijící v lovení a zabíjení, jsme...zatracené děti noci.
Táhneme naší odolnou existenci přes tisíc století
a ze soumraku do úsvitu se přenášíme naší nesmrtelností.
Hosts contaminate our tombs and crosses burn our skin,
you can kill us a thousand times, but we're the ones,
who will always remain ... - In Pain ... In Pain:
"I'm the resurrection-man, who steals his own corpse
and abducts himself to the beloved catacombs and vaults".
Hostitelé znečišťují naše hroby a kříže spalují naší kůži,
můžeš nás tisíckrát zabít, ale my jsme ti jediní, kdo vždy zůstane... -V bolesti... V bolesti:
,,Jsem vzkříšený muž, který krade vlastní mrtvoly a unáší sám sebe k milovaným katakombám a klenbám,,.
Death and decay, cadaverous smell,
for us there's neither heaven, nor is there a hell,
and only the stigmata could be able to betray
the sombre existence of the former days.
Mrtvý a shnilý, mrtvolný pach,
pro nás tu není nebe, ani tu není peklo,
a jedině stigmata byla schopná zradit
zádumčivou existenci z minulých dnů.
After the dead Lover's kiss you fall into a dream,
but with your second birth you're a prince in our mournful realm.
By day, when a million suns are killing with their shine,
the cold, dark crypts are saving me ... and mine.
Death and decay, cadaverous smell,
for us there's neither heaven, nor is there a hell,
and only the stigmata could be able to betray
the sombre existence of the former days ...
Po polibku mrtvého milence upadáš do snu,
ale s tvým druhým narozením jsi princ v tvé truchlivé říši.
Ve dne, kdy milion sluncí zabíjí s jejich světlem,
mrazivo, tmavé krypty mě zachraňují...a mě.

Text přidala Moonlight

Video přidala KirmaLee

Překlad přidala KirmaLee

Je zde něco špatně?
Reklama

Like A Corpse Standing In Desperation

Reklama

Sopor Aeternus & The Ensemble Of Shadows texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.