Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
Shivering with ... awe ... and delight:
"Here is my throat", he said,
As he bowed his head ... in silence ... to him.
Behold his white flesh ... shining in the velvet of darkness.
Take him now, and he will be yours ... -
Can't you see, how he longs to be yours ... forever ... and a day.
Chvějící se údivem a blahem:
"Tady je mé hrdlo" řekl.
Zatímco k němu svěsil hlavu v tichosti.
Pohleď na jeho bílé tělo, září v sametu temnoty.
Vezmi ho teď a bude tvůj...
nevidíš, jak touží být tvůj...navždy...každý den.
...silently the river flows ... ...mlčky řeka teče...
"Meister des Mordes, nimm meine Augen,
An diesem Ort kann ich nicht sein.
Strecke mich nieder, zerschlage mein Haupt,
Meister des Mordes, schenke mir den Tod!"
"Mistre vraždy, vem si mé oči,
na tomto místě nechci být.
Stáhni mě níž, rozbij mi hlavu.
Mistre vraždy, daruj mi smrt"
There he stood, bare and willing,
As the blood ... his blood ... was streaming
Down his naked body ... this naked body.
Gushing out of the wounds, enfeebled he was sinking to the floor.
Gushing out of the wounds, enfeebled he was sinking to the floor.
"Cold" , he thought, "so cold the stones,
But I'll be colder soon!"
Still not enough ... still not enough.
"This is the moment, my beautiful, beloved one,
The time has come to send your farewell to the sun,
To cross the threshold and leave ... all these mortal dregs behind.
You shall be flesh of my flesh ... and blood of my blood.
Flesh of my flesh ... and blood of my blood.
Let me take what you have to give,
Let me take ... and you shall receive.
Feel the beat of my dead heart,
Feel the beat of my heart ... and drink, as I have done ... -
Drink, my beautiful, beloved one!"
Tam stál, nahý a svolný.
Zatímco krev...jeho krev...stékala
po jeho nahém těle...nahém těle.
Vytryskla z ran, oslabený
padal na podlahu.
Vytryskla z ran, oslabený
padal na podlahu.
"Chladný" pomyslel, "tak chladný kámen,
ale já budu brzy chladnější"
Ještě ne dost....ještě ne dost.
"Tento okamžik, můj krásný, můj milovaný,
nadešel čas, říct své sbohem slunci.
Překročit práh a opustit...všechnu tu smrtelnou
lůzu.
Budeš tělo z mého těla a krev z mé krve.
Tělo z mého těla a krev z mé krve.
Dovol mi vzít to, co musíš dát,
dovol mi vzít....a dostaneš.
Pociť ten tlukot mého mrtvého srdce,
pociť ten tlukot mého srdce....a pij, jako jsem to udělal já.
Pij, můj krásný, milovaný."
A new flower in the ancient bouquet,
Another rose in the garden of darkness,
That will never see the day ... -
That will never, never see the day.
Nová květina ve starodávné kytici,
další růže v zahradě temnoty,
která nikdy nespatří den...
která už nikdy, nikdy nespatří den.
"...Tränen sind Perlen, Juwelen der Sterbenden ..." "...Slzy jsou perly, šperky mrtvých..."

Text přidala Moonlight

Video přidala Moonlight

Překlad přidala Moonlight

Je zde něco špatně?
Reklama

Like A Corpse Standing In Desperation

Reklama

Sopor Aeternus & The Ensemble Of Shadows texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.