Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
Over many years we have erected walls
that even he could never penetrate.
Po mnoho let jsme stavěli zdi,
kterými by dokonce ani on nepronikl.
His well-trained voice is of enormous power as it's based
on many years of practise and an iron will of a certain kind ... -
melodiously it carries wide, pervades each space,
regardless of its size.
Jeho dobře trénovaný hlas má enormní sílu
už od základů.
Roky cvičení a železné vůle
jasného druhu.
Melodicky se nese do široka, prostupuje všechen prostor,
bez ohledu na velikost.
His masculinity contained within is simply undeniable in so many pleasant ways. Jeho vnitřní mužnost je jednoduše
neodolatelná v mnoha pěkných způsobech.
Neither his age, advanced as it may be,
nor the baldness of his head,
could ever detract from the strength
that still obeys and moves his aging flesh.
His manhood still unbroken
and impressive in so many pleasant ways.
Ani jeho věk, nejspíš pokročilý,
ani jeho holá hlava,
by mu nemohla ubrat na síle,
která řídí a pohybuje jeho stárnoucím tělem.
Jeho mužství je ještě v pořádku
a působivé v mnoha pěkných způsobech.
He is well aware of the looks he has and gets
and knows to calculate the strong effect he has,
make an impression and achieve a certain aim.
Velmi dobře si uvědomuje, že dobře vypadá
a spoléhá na silný vliv, který má.
Zanechat dojem a dosáhnout jasného cíle.
This strategy works fine for him,
as his tremendous sexuality, projected energy,
directed with greatest skill and care,
can even make his rivals joyfully obey his secret wishes ...
- follow his orders with delight.
Tato strategie mu funguje skvěle,
když jeho obrovská sexualita, předpokládaná energie,
je řízena největším umem a péčí.
Umí dokonce zesměšnit své rivaly a řídit se
svými tajnými přáními...
- následuj jeho přání s potěšením.
Watching such an act being performed, if only from a afar,
will never leave you unimpressed,
even though you may be unobserved ... -
he will etch his sign into your heart.
He can make you come just by looking at you,
it is such a rare gift ... --
and quite frightening too.
Pozorování takového uskutečněného činu, i kdyby jen z dálky,
tě nikdy nenechá bez dojmu,
i když bys mohla být nezpozorována,
vyleptá svůj znak do tvého srdce.
Jen svým pohledem tě přinutí přijít.
Je to takový ojedinělý dar...-
a také docela strašidelný.

Text přidala Moonlight

Video přidala Lucipher69

Překlad přidala Moonlight

Je zde něco špatně?
Reklama

Sanatorium Altrosa (Musical Therapy For Spiritual Dysfunction)

Reklama

Sopor Aeternus & The Ensemble Of Shadows texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.