Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
I know it must seem to you like the strangest thing to say,
but in the winter of his presence I've always felt warm and safe.
I always knew no skirt no suit would ever bother me,
as long as he is present, as long as this man stayed close to me.
Vím, že to musí znít jako ta nejpodivnější věc,
ale v zimě se díky jeho přítomnosti cítím
v teple a bezpečí.
Vždycky jsem věděla, že žádná sukně, žádný oblek by mě tak
neobtěžoval,
tak dlouho jako jeho přítomnost, tak dlouho,
jako když je tento muž vedle mě.
I do like his company, I enjoy it, in fact,
he's the only human friend that I ever had,
which is quite ironic, 'cause he's mostly occupied
by the methods that exist to blow out people's lights ...
Vlastně mám ráda jeho společnost, užívám si to.
Je to jediný lidský přítel, kterého jsem kdy měla,
i když je docela ironický, protože je převážně zaměstnaný
metodami, které sfouknou lidské světlo...
I wouldn't be surprised at all,
if someday I found out
that he had thoroughly checked on my life
and on my background,
and confidently reconfirmed
by the things he didn't find,
he then granted me access to a small part
of his secret life ...
Nebyla bych vůbec překvapená,
kdybych jednou zjistila,
že podrobně kontroloval můj život
a prostředí,
a jistě znovu potvrdil
věcmi, které nenašel,
pak by mi zajistil přístup k
malé části jeho tajného života...
I know it must seem to you
like the strangest thing to say,
but in the winter of his presence
I've always felt warm and safe ...
Nikdy jsem se nestrachovala, třebaže mi
to přinášelo zděšení,
protože, víš, muži jsou druh. které
on zabíjí.
Oh, to je to, proč miluju jeho přítomnost,
a vlastně si ji i užívám.
On je jediný lidský přítel, kterého jsem kdy měla.
I never had to worry though, it can't give me the chills,
because, you see, men are the only species that he kills.
Oh, that's why I love his company, quite enjoy it, in fact,
he is the only human friend that I ever had.
Výjímečně o něm přemýšlím
v nezvladatelných hodinách dne.
Ale jsem překvapena svou vlastní radostí,
kterou nacházím, když ho zase vidím.
Bílé triko, černá kravata, nádherný provázek,
Já vařím čaj, on má víno.
Je docela přitažlivý, jesti je to správný
způsob, jak strávit noc...
I rarely ponder on him
in the wayward hours of the day,
but am surprised at my own delight
I find in seeing him again.
White shirt, black tie, exquisite twine,
I'm brewing tea, he's having wine.
It's quite seductive, if it's right,
the perfect way to spend the night ...
Vlastně mám ráda jeho společnost, užívám si to.
Je to jediný lidský přítel, kterého jsem kdy měla,
i když je docela ironický, protože je převážně zaměstnaný
metodami, které sfouknou lidské světlo...
Nikdy jsem se nestrachovala, třebaže mi
to přinášelo zděšení,
protože, víš, muži jsou druh. které
on zabíjí.
Oh, to je to, proč miluju jeho přítomnost,
a vlastně si ji i užívám.
On je jediný lidský přítel, kterého jsem kdy měla.
I do like his company, I enjoy it, in fact,
he's the only human friend that I ever had,
which is quite ironic, 'cause he's mostly occupied
by the methods that exist to blow out people's lights ...
I never had to worry though, it can't give me the chills,
because, you see, men are the only species that he kills.
Oh, that's why I love his company, quite enjoy it, in fact,
he is the only human friend that I ever had.
Každý provedený čin je jako balet, modlitba,
přesně určená a pronikavá.
Oh, jak obdivuju tak perfektní záležitost -
jako postoj.
Oba, ve způsobu a provedení, počestně neposkvrněný.
A dokonale stavěný na divokém honoráři,
která on určil.
Each act performed is like a ballet, a prayer, precise and acute.
Oh, how I do admire such perfect business-like attitude,
both in style and execution, virtuously immaculate ...-
and flawlessly equated to the savage fee that he has set.
Stavěn stejně jako ideál atletů, můj šampion
typů.
Jeho cena je jedna, která jen zlomeným srdcím je
svolná si dopřát.
Smrt je vždycky docela katastrofální, špinavá,
obyčejná a nemravná,
ale ve zlaté hodině, když odchází, všechno je
bez ušpinění, všechno je čisté...
Built just like the ideal of an athlete, my champion of sorts.
His price is one that only broken hearts are willing to afford.
Death is always quite disastrous, messy, common and obscene,
but in the golden hour when he leaves all is stainless, all is clean ...
Jestli se někdy rozhodnu potřebovat
tento zvláštní druh služby, pak tento muž to zajistí.
Oh, budu se modlit, aby můj osud laskavě souhlasil s tímto spiknutím.
A aby poslal někoho jako je tento muž, aby přišel
dokončit práci.
Protože prostě nedokážu nést tu odpornou a bezbožnou myšlenku,
která obnáší být zabit nějakýma amaterskýma rukama.
If I, one day, might also decide to need
this special kind of service that this man provides,
oh, I will pray that my fate kindly agrees to the plot,
and sends someone like this man to come and finish the job.
Because I just cannot bear the foul and blasphemous thought
that involves getting slain by some filthy amateur's hands.
Vím, že se ti to bude zdát jako ta nejdovnější věc,
ale v zimě se díky jeho přítomnosti cítím
v teple a bezpečí.
I know it must seem to you like the strangest thing to say,
but in the winter of his presence I always felt warm and safe.
Vím, že si musíš myslet, že jsem jistě zešílela,
ale on je ten nejlepší lidský přítel, jakého jsem kdy měla...
I know that you must surely think me mad,
but he's the most human friend that I ever had ...

Text přidala Moonlight

Video přidala Moonlight

Překlad přidala Moonlight

Je zde něco špatně?
Reklama

A Triptychon Of Ghosts Part One - A Strange Thing 2 Say

Reklama

Sopor Aeternus & The Ensemble Of Shadows texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.