Playlisty Kecárna
Reklama

Old Faces - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

Bell ringing cause time on us
It's last orders from now
Zvon vyznání, protože je čas
Jeho poslední řády
Life flashing a warning sign
It's our last night in this town
Život bliká varovným znamením
Je to naše poslední noc v tomto městě
False dawn in the morning
As the alarms shatters my peace
And a an inclination towards procrastination
Stealing my time like a thief
Falešný úsvit zrána
Když alarmy tříští můj klid
A sklon k prokrastinaci
Kradouce mi čas jako zloděj
But you curse distance
In a harsh instance
Burning inside for so long
And the old life story
And your synthetic former glory
Memories were true dont belong
And the old faces disappear without traces
And youre so sure and now its gone
So long
Ale ty proklínáš dálku
V krutém případě
Hořící tak dlouho uvnitř
A starý životní příběh
A tvá syntetická dávná sláva
Vzpomínky byly pravé, nepatří
A staré tváře mizí beze stopy
A jsi si tak jistý a teď je to pryč
Tak dlouho
Didn't wanna wake you but I just
Had to say it's been a pleasure
But I won't lie
I need a break from this
Prolonged vacation
Live life
Nechtěl jsem tě probudit, ale prostě
Jsem musel říct, že to bylo potěšení
Ale nebudu lhát
Potřebuju od toho pauzu
Prodlouženou dovolenou
Žít život
But you curse distance
In a harsh instance
Burning inside for so long
And the old life story
And your synthetic former glories
Memories were true just dont belong
And the old faces disappear without traces
And youre so sure and now its gone
So long
Ale ty proklínáš dálku
V krutém případě
Hořící tak dlouho uvnitř
A starý životní příběh
A tvá syntetická dávná sláva
Vzpomínky byly pravé, nepatří
A staré tváře mizí beze stopy
A jsi si tak jistý a teď je to pryč
Tak dlouho
Leaving is always hard to bear
Don't worry I know you'll be there
So many fences so many seats
These places I had got to be
Shes gonna take me
So long
So long
Odcházení se vždy těžko snáší
Neboj se, vím, že tu budeš
Tolik plotů, tolik sedadel
Tahle místa, na kterých jsem byl
Vezme mě tam
Tak dlouho
Tak dlouho
But you curse distance
In a harsh instance
Burning inside for so long
So long
Ale ty proklínáš dálku
V krutém případě
Hořící tak dlouho uvnitř
Tak dlouho

Text přidala TerezaMM

Text opravil DevilDan

Video přidala TerezaMM

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.