Kecárna Playlisty
Reklama

New World Today - text, překlad

playlist Playlist
Why do we fight all we're living for?
This generation decline
It's not enough we're conflicted
In search of something divine
Proč bojujeme za vše, pro co žijeme?
Úpadek téhle generace
Nestačí to, jsme plní konfliktů
V hledání něčeho božského
In the age of modern man
No more playing by the rules
It seems no one gives a damn
Oh, so many fools
We're all living in a cloud
We're all living in a dream
We only do what we're not allowed
In the land of the free
Ve věku moderního člověka
Už žádné hraní podle pravidel
Zdá se, že nikoho to nezajímá
Oh, tolik bláznů
Všichni žijeme v mračnu
Všichni žijeme ve snu
Děláme jedině to, co nesmíme
V zemi svobody
Illusion's reality
Residing beyond hope and fantasy
Divided by our destiny
This is your life
This is the new world today
Iluze je realitou
Sídlící za nadějí a představou
Rozdělená naším osudem
Tohle je váš život
Tohle je nový svět dneška
Hey, yeah! Hej, yeah!
This ecstasy that we're looking for
Seems to confuse and divide, hah!
Extáze, již hledáme
Zdá se, že člověka mate a rozděluje, hah!
We break down and rebuild the walls
We rise and drop from grace
#metoo, #youtoo, we fall
This subhuman race
Pledge allegiance to our God
Today it's not P.C.
Take a knee, now are you a fraud?
Oh say, I can't see
Hroutíme se a přestavujeme zdi
Povstáváme a padáme v nemilost
#metoo, #youtoo, padáme
Tahle nelidská rasa
Zavazuje se věrností Bohu
Dnes to není P.C.
Poklekni, nejsi snad falešný?
Oh řekni, já to nevidím
Colliding with all we conceal
Deciding we know all than what we feel
We somehow survive the surreal
This is our lives
This is the new world today
Střet se vším, co skrýváme
Rozhodujíc se pro to, co známe, než to, co cítíme
Nějak přežíváme bizarnost
Tohle jsou naše životy
Tohle je nový svět dneška
Hey, yeah! Hej, yeah!
We can't undo yesterday's tomorrow
When something new was still so real
Now who will take the lead, who will follow?
The day has dawned, unveil the new reveal
Nemůžeme odčinit včerejší zítřek
Když něco nového bylo přesto tak skutečné
Kdo se postaví do čela, kdo bude následovat?
Den byl promrhán, odkryj nové odhalení
What the hell were you thinking?
We're now worlds apart
Poker face where the eyes ain't blinking
Inside a frozen heart
In solitude, we live in silence
And now we start again
Between the lines and compromises
Now we fall, now we descend
Co jsi si sakra myslela?
Teď jsme od sebe vzdálení na celé světy
Tvář bez výrazu tam, kde oči nemrkají
Uvnitř zamrzlého srdce
V osamění, žijeme v tichosti
A teď začínáme znovu
Mezi hranicemi a kompromisy
Teď padáme, teď klesáme
Blind tomorrow
And tell me what you see
Lead or follow
Your pride is your disease
Slepý zítřek
A řekni mi, co vidíš
Veď nebo následuj
Tvá pýcha je tvou chorobou
In the age of modern man
No more playing by rules
It seems that nobody gives a damn
Oh, so many fools
We all live in a cloud
We all live in a dream
Only do what we're not allowed
In the land of the free
Ve věku moderního člověka
Už žádné hraní podle pravidel
Zdá se, že nikoho to nezajímá
Oh, tolik bláznů
Všichni žijeme v mračnu
Všichni žijeme ve snu
Děláme jedině to, co nesmíme
V zemi svobody
Blind tomorrow
Tell me what you see
Lead or follow
Pride is your disease
Find the reason
Chained by your design
Know the feeling
We're running out of time
Slepý zítřek
A řekni mi, co vidíš
Veď nebo následuj
Tvá pýcha je tvou chorobou
Najdi důvod
Spoutaný tvým návrhem
Poznej ten pocit
Dochází nám čas
Blind tomorrow
So come on, tell me what you see
Lead or follow
Your pride is your disease
Find the reason
I'm chained by your design
Know the feeling
You know we're running out of time, stop
Slepý zítřek
Tak do toho, řekni, co vidíš
Veď nebo následuj
Tvá pýcha je tvou chorobou
Najdi důvod
Spoutaný tvým návrhem
Poznej ten pocit
Víš, že nám dochází čas, zastav se
Hey, yeah! Hej, yeah!
We can't undo yesterday's tomorrow
When something new was still so real
Now who will take the lead, who will follow?
The day has dawned, unveil the new reveal
Nemůžeme odčinit včerejší zítřek
Když něco nového bylo přesto tak skutečné
Kdo se postaví do čela, kdo bude následovat?
Den byl promrhán, odkryj nové odhalení
We can't undo yesterday's tomorrow
When something new was still so real
Now who will take the lead, who will follow?
The day has dawned, and we're all gone
Rely upon, unveil the new reveal
The new day has dawned, we're bringing you the new reveal
Nemůžeme odčinit včerejší zítřek
Když něco nového bylo přesto tak skutečné
Kdo se postaví do čela, kdo bude následovat?
Den byl promrhán a my všichni jsme pryč
Spoléhajíc se, odkryj nové odhalení
Nový den byl promrhán, přinášíme vám nové odhalení

Text přidal Pennywise

Video přidal Pennywise

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

MMXX

Reklama

Sons Of Apollo texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.