Playlisty Kecárna
Reklama

Hello - text, překlad

playlist Playlist
Hi, this is Sonny
And Cher
Ahoj, tady je Sonny
A Cher
And this is the other side of our record
When, when you cut a record
Every one always asks you
What you are gonna put on the other side
And you usually put on another song
A tohle je druhá strana naší desky
Když, když vydáváš desku
Každý se tě vždycky ptá
Co dáš na její druhou stranu
A ty tam většinou nahraješ další písničku
Sometimes it's hard to get another song
Or to think of another song
And I thought it would be nice
Just to get a chance to talk to you
Někdy je těžké napsat další písničku
Nebo nějakou další vymyslet
A myslel jsem, že by to bylo pěkné
Dostat šanci si s tebou promluvit
And say thank you
For everything you've done for us
I don't see why this can't be done
I hope you agree, what do you think Cher?
A poděkovat ti
Za všechno, co jsi pro nás udělal
Nevidím důvod, proč by to nemohlo být takhle
Doufám, že souhlasíš, co myslíš ty, Cher?
That's okay with me
It's okay with you
It's okay with me too
Já s tím nemám problém
Když ty proti tomu nic nemáš
Tak ani já ne
I think you should
I think you should put the music down
Before the words down
What music?
The song
There is no song
No, really
Really what?
Myslím, že bys měla
Myslím, že bys měla ztlumit tu hudbu
Než začneš mluvit
Jakou hudbu?
Tu písničku
Žádná písnička tu nehraje
Ne, vážně
Ale vážně, co je?
There is no song
I'm just, playing and plinking on the piano
I only know seven chords any ways
So it doesn't make any difference
What do you mean
We should put the music first
Žádná písnička tu nehraje
Já jenom tak ťukám do klavíru
Stejně znám jenom sedm akordů
Takže v tom stejně není rozdíl
Jak to myslíš?
Nejdřív bychom měli pustit hudbu
I'm not gonna say anything to you
Come on, Sonny
You're not gonna say anything, why?
Because you're making me embarrassed
Nebudu ti nic říkat
No tak, Sonny
Ty nic neřekneš, proč?
Protože mě přivádíš do rozpaků
Don't be embarrassed
You're just talking to a microphone
And that's all
You have nothing to say at all
No
I didn't know you were bashful
Tak se nestyď
Prostě mluvíš do mikrofonu
A to je všechno
To nemáš vůbec co říct?
Ne
Nevěděl jsem, že jsi tak plachá
When you get up on stage
You're not bashful
Now you're talking to a microphone
You're in a studio all by yourself
And you're bashful
You don't like this song?
No, I don't like this song
Když vystoupíš na pódium
Tak se nestydíš
Teď máš mluvit do mikrofonu
Jsi ve studiu úplně sám
A stydíš se
Nelíbí se ti ta písnička?
Ne, nelíbí
I'll try to write you a new one
I like it, I think
Well, Cher, you got to say something
Cher don't be bashful
I can't think of any thing to say
Tak já ti zkusím napsat novou
Myslím, že se mi nakonec líbí
Fajn, Cher, musíš něco říct
Cher, nestyď se
Nenapadá mě, co mám říkat
You always think of something
To say around the house
You never without words then
I can't help it, I'm bashful
Vždycky něco vymyslíš
Jen tak něco prohodíš
Nikdy ti nedošla slova
Nemůžu si pomoct, prostě se stydím
Okay, I glad I found that out
After two years of marriage
Well, I can sing some thing
I don't have a song for you to sing
Well, just say something
Fajn, jsem rád, že jsem na to přišel
Po dvou letech manželství
Dobře, můžu něco zazpívat
Nemám pro tebe žádnou písničku
No, tak něco řekni
Hello
Oh, that was, that was very clever
I thought you'd like that
That's the most original thing you said
Ahoj
Oh, to bylo, to bylo opravdu geniální
Myslela jsem, že se ti to bude líbit
To je ta nejoriginálnější věc, kterou jsi kdy řekla
Anyway we thought we break a precedent
And just say hello to everybody
And that's the purpose behind this
And thanks again
Me too
Cher too, bye
Stejně jsme mysleli, že porušíme tradici
A prostě jenom všechny pozdravíme
A to je ten účel
A ještě jednou díky
Za mě taky
Cher taky děkuje, čau

Text přidala Tess96

Video přidala Tess96

Překlad přidala SuperSonic

Překlad opravila SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Look at us

Reklama

Sonny & Cher texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.