Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

In The Kingdom #19 - text, překlad

playlist

They were

Aaaah
he did what he had to do
he asked no questions
he had few conversations
the tar glistens in the noon heat
he tread across the grass, up onto, and down off of, the concrete abutments

mirage on the highway
ghosts in the tunnel
the dark cave

out into the blinding light of day at breakneck speed
every bolt rumbling

glistening highway mirage groans
the slick surface
careening into first the small mammal, and then screeching along the guard
rail, scraping paint and throwing sparks like sheets of pure terror for
400 yards
over and over

with one final back and forth rocking motion coming to rest
wheeehah

the beautiful paintjob hopelessly marred

smoke and flames

allright
so nice
he moved to the small creature
screeching whistles of steam blowing off
on it's back, wheels spinning like a cinema classic
the door sags open and a man covered in blood drops the three feet or so to
the pavement
the car still rattling and shaking as if with a mind of it's own, unwilling
to die
the man, 40ish, also after a time, an agonisingly painful period of time

is also unwilling to die

suddenly all is quite quiet there in the sunlight on the highway
but what? what can i do?
i cannot move, everything is about broken
blood everywhere, mixing with oil and gas
what's moving, must turn my head
pain, white light, blinded
some guy there kneeling in the blinded mirage of white light
all my strength to 'heeeeeelp'
screaming now help me please
he tried to tamp out the bit of burning ember which had lept from the wreck
onto his grimy coatsleeve
coughing blood
what's happen?
he's he's inching towards truth
he strode of into the woods with the animal
it still lived
he didn't glance back at all

still out ghosting the road
death on the highway
words crumble around me and fall with the weight of heaven
i cannot move
i'm beneath the great weight
i cannot see
my eyes are blinded
i am in the darkness

that's it

{very low in the mix}
in panic i forget it
in despair i need it
in my mind i save it
in death i have it
{then a bit louder}
in panic i forget it
in despair i need it

i shouldn't laugh
hah hah hah
yeah really
oh

in panic i forget it
in despair i need it
in my mind i save it
in death i have it
[Thurston?]
never gave a damn about the meterman
i was the man who had to read the meters, man

Text přidal PsychoKiller

Video přidal PsychoKiller

byli

aah
udělal, co měl udělat
na nic se neptal
měl pár konverzací
tér se třpytí v poledním žáru
kráčel přes trávu, nahoru na a zase dolů z betonových podpěrných zídek

přelud na dálnici
duchové v tunelu
temná jeskyně

ven do oslepujícího světla dne v krkolomné rychlosti, každý šroub rachotí

třpytící se přelud dálnice skřípe
hladký povrch
řítí se nejprve do toho malého savce a pak se skřípotem podél svodidel,
seškrabává barvu a háže jiskry jako útržky
čiré hrůzy po
400 yardů
zas a zas

s jedním konečným zhoupnutím tam a zpět ustává, spočívá
wheehah

krásné natření beznadějně zkažené

kouř a plameny

dobře
tak pěkné
pohnul se směrem k tomu malému stvoření
ječící pískání odfukující páry
na zádech, kola se točí jako klasika z kina
dveře se svěšením otevřou a muž pokrytý kapkami krve
zhruba tři stopy
k chodníku
auto stále chrastí a třese se, jako by ze své vlastní mysli
nemělo ochotu
zemřít
muž, kolem čtyřicítky, po nějaké době, trýznivě bolestivém časovém úseku,

je také neochoten zemřít

najednou je všechno celkem tiché, tam na slunečné dálnici
ale co? co můžu udělat?
nemohu se pohnout, všechno je rozbité
všude krev, mísí se s olejem a benzínem
co se hýbe, musím otočit hlavu
bolest, bílé světlo, oslepen
nějaký chlap tam klečí v oslepené vidině bílého světla
všechna má síla na 'pomoooooc'
křičím teď, pomožte mi prosím
pokusil se ušlapat ten kus hořícího uhlíku, který
z vraku vyskočil
na jeho zamazaný rukáv kabátu
vykašlával krev
co se stalo?
šine se vstříc pravdě
odkráčel do lesa s tím zvířetem
stále žilo
vůbec se neohlédl

stále venku, straší na cestě
smrt na dálnici
slova se drolí kolem mě a padají váhou nebe
nemůžu se hnout
jsem pod velkou tíhou
nevidím
oči mám oslepené
jsem v temnotě

tak to je

///velmi slabě v mixu///
v panice na to zapomínám
v zoufalství to potřebuju
ve své mysli si to ukládám
ve smrti to mám
//pak trochu hlasitěji//
v panice na to zapomínám
v zoufalství to potřebuju

neměl bych se smát
hah hah hah
jo, opravdu
oh

v panice na to zapomínám
v zoufalství to potřebuju
ve své mysli si to ukládám
ve smrti to mám
[Thurston?]
nikdy mě nezajímal muž s měřiče
já byl ten chlap, co měl číst měřiče, čoěéče

Překlad přidala hovnocucvosa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.