Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

To Create A Warlike Feel - text, překlad

playlist

They've decided to own the world tonight,
create the standard, now roll the reel.
Ambush the poor, take what they have,
to create a warlike feel.

Turn the page!

One vision, resolution.
Friends and allies, easy come.
The golden moments, our lifestyle,
depends on your children.

We're doomed if the war is over, all is lost.
Down the drain, keep fingers crossed.
Hope the world forgets or the world forgives.
Charm their minds and hearts once more, for me.

Use the time in the public eye!
"How we love you so!"
Now people, you should know, who's your foe.
Who's your friend, your enemy?

The enemy!

"Yes, you are needed, so badly wanted.
If we wish to live in peace,
we need to fight, it demands a sacrifice."
New blood is gathered, donations needed.
Every day, one soul away of your fulfillment, the necessity.

Unplug the damaged toys, all amputated souls.
For everything is over for them, we cannot
Use a man who's lost a hand,
the education paid in full, as planned.

Did you hear, they say!
The ground they walk's always been holier than mine.
Oiling the wheels with fire!

The only, the righteous,
the privileged ones,
the law and the almighty power.
Burning the fields for one flower.

[A:]
What was black is now blue, nothing much is really new.
On the eve of Hell on Earth you walk the reddish snow.
A chain of command lacks the balls to right the wrong, you proclaim.
They always only change the cadency, the song remains the same.

[B:]
Kaikkivoipaiselta itsevaltiaalta avaimet elämään.
Kahlehdimme ainoamme oikeudesta turvaan pysyvään.
Itsevaltiaamme ääni korvissamme, lainan lunastamme,
äideillemme muiston marmoriin.

You made our babies go where no parent can follow.
The song remains the same!
For die we must, our heirs say.
Drowning in sorrow forever left hollow.


The bullets you created,
shall be used against you by the people.
All the things you buried,
will be excavated and re-animated.

Fear the future and fear the creed,
we all can see what's been concealed.
Together we stand alone behind the lines,
with our bare bones.

One, two, three, four.
What the hell're we fighting for now?
Five, six (six, six), lucky seven.
Stripmine your private road to Hell.

Had we known how this ends in our defeat?
I wonder, would we still have given you,
all the children you would ever need.

Always washed their minds,
clean and white like papers you have signed.
And people, a single mind, you feed the beast,
thus create a warlike feel.

Text přidala PrincesSs

Text opravila EileenCZ

Video přidala PrincesSs

Dnes v noci se rozhodli, že budou vlastnit svět,
vytvoří normu, teď valí cívku.
Napadni chudé, vem jim, co mají,
aby pocítili, jak chutná válka.

Otoč stránku!

Jedna vize, řešení.
Přátelé a spojenci snadno přichází.
Zlaté momenty, náš životní styl,
záleží na vašich dětech.

Jsme ztraceni, pokud válka skončí, vše je ztraceno.
Klesáme ke dnu, držte prsty zkřížené.
Doufej, že svět zapomene, nebo promine.
Očaruj jejich mysli a srdce ještě jednou, pro mě.

Použij čas před očima veřejnosti!
"Jak tě milujeme!"
Teď, lidé, měli byste vědět, kdo je váš oponent.
Kdo je přítel a kdo nepřítel?

Ten nepřítel!

"Ano, jste potřební, tak hrozně chtění.
Pokud si přejeme žít v míru,
musíme bojovat, vyžaduje to oběti."
Nová krev je shromážděna, dotace jsou potřebovány.
Každý den, jedna duše z vašeho naplnění,
z povinnosti.

Odpoj rozbité hračky, všechny amputované duše.
Neboť vše je pro ně u konce, nemůžeme
využít muže, který ztratil ruku,
vzdělání je plně splaceno, jak bylo v plánu.

Slyšeli jste?, říkají!
Zem, po které chodí, byla vždy svatější než má.
Mažou kola ohněm.

Ti jediní, právoplatní,
privilegovaní jedinci,
zákon a nekonečná moc.
Vypalují pole pro jednu květinu.

[A:]
Co bývalo černé je nyní modré, nic není opravdu
nové.
V podvečer Pekla na Zemi kráčíš zarudlým
sněhem.
Řetězec rozkazů postrádá koule na to, aby napravil, co je špatně, prohlašujete.
Oni vždy jen změní kadenci, ale píseň zůstává stejná.

[B:]
Kaikkivoipaiselta itsevaltiaalta avaimet elämään.
Kahlehdimme ainoamme oikeudesta turvaan pysyvään.
Itsevaltiaamme ääni korvissamme, lainan lunastamme,
äideillemme muiston marmoriin. (?)

Donutili jste naše děti jít tam, kam je rodiče nemohou následovat.
Píseň zůstává stejná!
Musíme zemřít, říkají naši dědici.
Topíme se navždy ve smutku, necháni prázdní.

Kulky, jež jste stvořili,
budou použity lidmi proti vám.
Vše, co jste pohřbili, bude vykopáno a znovu oživeno.

Bojte se budoucnosti a bojte se víry,
všichni vidíme, co bylo skryto.
Společně stojíme sami za liniemi,
jen s našimi holými kostmi.

Jedna, dva, tři, čtyři.
Za co teď, do pekla, bojujeme?
Pět, šest (šest, šest), šťastná sedmička.
Vydoluj si svou soukromou cestu do Pekla.

Věděli jsme, že toto končí naší porážkou?
Zajímalo by mě, zdali bychom vám stále dali
všechny děti, které byste potřebovali.

Vždy si myjí své mysli,
čisté a bílé jako papíry, které jste podepsali.
A lidé, jedna mysl, krmíte nestvůru,
a tak vytváříte pocit jak chutná válka.

Překlad přidala EileenCZ

Překlad opravila EileenCZ

Zajímavosti o písni

  • Píseň je bonusem pro limitovanou edici alba Unia vydanou 25. května 2007 pod Nuclear Blast.  (DevilDan)

Unia

Sonata Arctica texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.