Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

You've got the wings of a fallen angel
You offer peace if they praise your name
You live your life taking everything you can get
Look down, time to fly!
Máš křídla padlého anděla
Nabízíš mír, pokud vychvalují tvé jméno
Žiješ svůj život braním čehokoli, co můžeš získat
Pohleď dolů, je čas letět!
Life on the streets, you gamble with your own life
Only two things: you live or you die
Looking for fight, punishing guilty ones
You're playing Judge Dredd all the time
Život na ulicích, zahráváš si se svým životem
Pouze dvě možnosti: žiješ, nebo umíráš
Hledáš boj, trestáš viníky
Celou dobu si hraješ na soudce Dredda
Always trying to make things right
Sometimes problems just multiply
His peacemaker will see no crime
Bad guys win though it won't seem right
Vždycky se snaží dělat to správné
Občas se problémy jenom množí
Jeho mírotvůrce neuvidí žádný z těch zločinů
Ti špatní zvítězí, přestože to nevypadá spravedlivě
Eating hotdog on the corner of main and some street
You are a disciple of your own gun
No one to talk, you say "I am the only one
God I wonder I won't see the sun"
Baštíš hotdog na rohu hlavní a nějaký jiný ulice
Jsi učedníkem své vlastní zbraně
Není tu nikdo na popovídání, říkáš – jsem tu jediný
Bože, přál bych si vědět, zda neuvidím slunce
It's raining heavily and you don't have a dime
We see welfare, spend it all in one time
Must save your bullets, using them all the time
Yes, I am happy in...
Leje jak z konve a ty nemáš ani šesták
Vidíme dobro, utracené v jediném okamžiku
Musíš uschovat své náboje, a používat je po celou dobu
Ano, takhe jsem šťastný
Always trying to make things right
Sometimes problems just multiply
His peacemaker will see no crime
Bad guys win though it won't seem right
Vždycky se snaží dělat to správné
Občas se problémy jenom množí
Jeho mírotvůrce neuvidí žádný z těch zločinů
Ti špatní zvítězí, přestože to nevypadá spravedlivě
You've got your fingers burning
How long your gun is turning?
You make them pray and then you calmly blow them away
Taking rebels to the street, no matter who you're gonna meet
'cause everybody knows that he is..
Máš spálené prsty
Jak dlouho se tvá zbraň otáčí?
Přivádíš je k modlitbám a poté je klidně odfoukneš pryč
Bereš rebely s sebou na ulici, je jedno koho potkáš
Protože každý ví, že on…
Always trying to make things right
Sometimes problems just multiply
His peacemaker will see no crime
Bad guys win though it won't seem right
Vždycky se snaží dělat to správné
Občas se problémy jenom množí
Jeho mírotvůrce neuvidí žádný z těch zločinů
Ti špatní zvítězí, přestože to nevypadá spravedlivě
Always trying to make things right
Sometimes problems just multiply
His peacemaker will see no crime
Bad guys win though it won't seem right
Vždycky se snaží dělat to správné
Občas se problémy jenom množí
Jeho mírotvůrce neuvidí žádný z těch zločinů
Ti špatní zvítězí, přestože to nevypadá spravedlivě

Text přidal Jidáš

Text opravila WT-Sharon74

Video přidala Depresska

Překlad přidala Melody

Překlad opravila WT-Sharon74

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Silence (+ 2008 Reissue Bonuses)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.