Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
Give me the right to be heard, to be seen, to be loved, to be free, to be
Everything I need, to be me, to be safe, to believe in something
I have a right to be heard, to be seen, to be loved, to be free, to be
Everything I need, to be me, to be safe, to believe in something
Dej mi právo být slyšen, být viděn, být milován, být volný, být
Všechno, co potřebuji, být sám sebou, být v bezpečí,
moct věřit v něco.
Mám právo být slyšen, být viděn, být milován, být volný, být
Všechno, co potřebuji,být sám sebou, být v bezpečí, moct věřit v něco.
Father there's a little flower, beautiful and different,
all alone, all alone
Is it so dad, I'm not supposed to make the world a
new and be like you. Am I you?
Otče, je tu malá květina, krásná a odlišná, celá sama, sama.
Je to tak otče? Nejsem hoden toho vytvořit nový svět a být jako ty. Jsem?
Give me the gift to be heard, to be seen, to be loved, to be free, to be
Everything I need, to be me, to be safe, to believe in something
I have a right to be heard, to be seen, to be loved, to be free, to have
Everything I need, to be me, to be safe, to believe in something
Dej mi dar být slyšen, být viděn, být milován, být volný, být
Všechno, co potřebuji, být sám sebou, být v bezpečí,
moct věřit v něco.
Mám právo být slyšen, být viděn, být milován, být volný, být
Všechno, co potřebuji,být sám sebou, být v bezpečí, moct věřit v něco.
Right to be heard, to be seen, to be loved, to be me Právo být slyšen, být viděn, být milován, být sám sebou.
You made it clear right from the start,
I am to take your sour heart within
One sad day
But I will never teach my son,
in bitter history, to tired and true, cause
I'm not you
Dal jsi jasně najevo hned od začátku,
já vzal tvé kyselé srdce
jednoho smutného dne.
Ale já nebudu nikdy učit svého syna
trpkou minulost, v únavě a pravdě, protože
já nejsem ty.
I have a right to be heard, to be seen, to be loved, to be free, to be
Everything I need, to be me, to be safe, to believe in something
I have a right to be heard, to be seen, to be loved, to be free, to have
Everything I need, to be me, to be safe, to believe in something
Mám právo být slyšen, být viděn, být milován, být volný, být
Všechno, co potřebuji, být sám sebou, být v bezpečí,
moct věřit v něco.
Mám právo být slyšen, být viděn, být milován, být volný, být
Všechno, co potřebuji,být sám sebou, být v bezpečí, moct věřit v něco.
Give me the eyes, so I see, give me ears so I hear,
give me love so I know what love is,
give me the freedom to think, to believe in something
I have a right to be heard, to be seen, to be loved, to be free, to be
Everything I need, to be me, to be safe, to believe in something
Dej mi oči a uvidím, dej mi uši a uslyším,
dej mi lásku, abych věděl, co znamená,
dej mi volnost myslet, věřit v něco.
Mám právo být slyšen, být viděn, být milován, být volný, být všechno
co potřebuji, být sám sebou, být v bezpečí,
moct věřit v něco.
I have a special right to grow up
and develope physically and spiritually
in healthy and normal way
Free, and with dignity
I have the right to love and understanding
My parents have special responsibilities
for my education and guidance
I should be taught peace, understanding, tollerance,
and friendship along all people.
Mám speciální právo růst,
a rozvíjet se psychicky a duchovně,
zdravou, normální cestou.
Volně a důstojně.
Mám právo na lásku a porozumění.
Mí rodiče mají zvláštní povinnost
pro mé vzdělání a radit mi.
Měl bych znát mír, porozumění, toleranci
a přátelství ke všem lidem.
So give me the gift, to hear, to see,
the love, the freedom to choose the things I feel,
to be right for the world you leave me,
in something
Tak dej mi ten dar slyšet, vidět,
dar lásky, volnosti vybrat si pocity,
mít právo na svět, kde mně opustíš.
Dej mi cokoliv.
Give me the right to be heard, to be seen, to be loved, to be free, to be
Everything I need, to be me, to be safe, to believe, in something
I have a right to be heard, to be seen, to be loved, to be free, to be
Everything I need, to be me, to be safe, to believe, in something
Dej mi právo být slyšen, být viděn, být milován, být volný, být
Všechno, co potřebuji, být sám sebou, být v bezpečí,
moct věřit v něco.
Mám právo být slyšen, být viděn, být milován, být volný, být
Všechno, co potřebuji,být sám sebou, být v bezpečí, moct věřit v něco.
oooooo... oooooo...
Give me the right to be heard, to be seen, to be loved, to be free, to be
Everything I need, to be me, to be safe, to believe, in something
Dej mi právo být slyšen, být viděn, být milován, být volný, být
Všechno, co potřebuji, být sám sebou, být v bezpečí,
moct věřit v něco.
Right to be heard, to be seen, to be loved, to be free, to be everything I need
Right to be heard, to be seen, to be loved, to be free, to be everything I need
Right to be heard, to be seen, to be loved, to be free, to be everything I need
Right to be heard, to be seen, to be loved, to be free, to be everything I need
To be heard
Právo být slyšen, být viděn, být milován, být volný, být všechno co potřebuji,
Právo být slyšen, být viděn, být milován, být volný, být všechno co potřebuji,
Právo být slyšen, být viděn, být milován, být volný, být všechno co potřebuji,,
Právo být slyšen, být viděn, být milován, být volný, být všechno co potřebuji,
Být slyšen

Text přidala Coquelicot

Text opravila Takkia

Videa přidali GothGirl, blanulkap

Překlad přidala Coquelicot

Překlad opravila Takkia

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stones Grow Her Name (+ Bonuses)

Reklama

Sonata Arctica texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.