Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Christmas Spirits - text, překlad

playlist

"Hey, why don't you sit down, children?
Grandpa'll tell you a little story.
Not so long time ago,
perhaps it was even last Christmas, who's to say.

The following story took place in far north.
In a beautiful place where northern lights dance,
in the wintry sky and millions of stars with,
smiling moon oversee this magical play.
They call this place Lapland.

As you know,
this is where Santa Claus lives together,
with Mrs. Santa and countless elves and other creatures.
Usually things go as planned, but one day,
somehow, one of the elves found Santa's secret cabin,
filled with Christmas spirits.

An event that almost ruined Christmas."

Undecked halls, this seems fishy!
Rudolph's running down to Santa's shack!
"The elves are gone, the times are busy!"
"I cannot build the toys with one pair of hands!"

Oh my, the empty shelves!
they found the hidden,
spirits of last Christmas!

"Now I see, fuel your nose!
We'll search the city!
Those guys will drink the world,
a dry of irish things."

"Run, Rudolph run,
with bells and whistles.
We're searching every bar,
and guest house!"

The Santa's call they'll heed, soon wobble,
in a circle round the tilted Christmas tree.

"Santa, pretty please,
won't you let us have more Irish tea,
for we'll be fuelled by Christmas Spirits.
From this day on 'till the end of times."

"Why, you little tea glazed monsters?
These toys I see, they're not exactly for children,
I believe...

You've gotta be out of your minds,
these are toys of a different kind.
What would you do with this one anyway?"

"Here's what we'll do, now!"

"Undo the mess, get back in the line now!
Then go, build toys and a fiddle!
24 days and nights in the moonlight,
you'll work and here is a riddle!"

What doesn't have feet,
still runs away... it's time!"

"Alright, back to work now!"

"So once again all was well in the house of Santa.
Toys were built and gifts got packed, as usual.
But every now and again you may just get something...
You did not really wish for.
And well, now you should have an idea why..."

"Enough with that infernal yodelling!
Get to work!"

"Yeah, yeah, yeah..."

"Ohh shut up you!"

"And this, children,
is when Santa learned to hide his Christmas spirits from the elves.
But you know, still, sometimes, during Christmas holidays,
if you are quiet and smell really carefully,
you just may find a tiny trail of Christmas spirit in your very own home.

Now, time to turn in.
Go, go, go!
Good night."

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

"Hej, proč si nesednete, děti?
Dědeček vám poví malý příběh.
Není to tak dávno,
možná to dokonce bylo minulé Vánoce, kdo ví.

Následující příběh se odehrává daleko na severu.
Na krásném místě, kde severní světla tančí,
kde na zimní obloze plné miliony hvězd
smějící se měsíc přihlíží této magické hře.
Toto místo nazývají Laponsko.

Jak víte,
je to místo, kde Santa Claus žije společně
s paní Santovou a nepočítatelně elfy a jinými
stvořeními.
Většinou jde vše podle plánu, ale jednoho dne,
nějak, jeden z elfů našel Santovu tajnou chatu
naplněnou Vánočním duchem.

A tato událost málem zničila Vánoce."

Nezdobené haly, tady něco smrdí!
Rudolf utíká k Santově chatě!
"Elfové jsou pryč, dochází nám čas!"
"Nemůžu vyrábět hračky jen s jedním párem rukou!"

Oh ne, prázdné police!
oni našli toho schovaného
ducha minulých Vánoc!

"Teď už vím, rozsviť nos!
Prohledáme město!
Ti hoši vypijí svět
bez irských věcí."

"Běž, Rudolfe, běž,
se zvony a píšťalami.
Prohledáme každý bar
a každý dům pro hosty!"

Na Santovo volání zpozorní, začnou se třást
v kruhu kolem nakloněného vánočního stromku.

"Santo, pěkně prosíme,
nenech nás vypít více irského čaje,
neboť budeme poháněni Vánočním duchem.
Ode dneška až do konce věků."

"Proč, vy malý, čajem dopovaný příšerky?
Jak se tak dívám na ty hračky, zdá se mi, že nejsou úplně tak pro děti...

Musíte být šílení,
toto jsou hračky jiného druhu.
Co byste s touhle vůbec dělali?"

"Tady je plán, co budeme dělat, hned!"

"Odkliďte ten nepořádek, vraťte se hned do řady!
Pak jděte, vyrábějte hračky a hrajte si!
24 dní a nocí při měsíčním světle
budete pracovat a tady je záhada!"

Co nemá nohy, stejně uteče...je čas!

"Dobře, teď zpátky do práce!"

"A tak bylo znovu všechno v pořádku v Santově domě.
Hračky byly vyrobeny a zabaleny, jako obvykle.
Ale od té doby se může stát, že dostaneš něco...
...co sis nepřál.
No a...teď byste měli vědět proč."

"Přestaňte s tím pekelným jódlováním!
Zpátky do práce!"

"Jo, jo, jo..."

"Hej, sklapněte!"

"A tak, děti,
se Santa dozvěděl, že musí schovávat Vánočního ducha
před elfy.
Ale víte, občas, během vánočních prázdnin,
když jste potichu a opatrně začicháte,
můžete najít nenápadný náznak Vánočního ducha u vás doma.

Teď už je ale čas jít spát.
Běžte, běžte, běžte!
Dobrou noc."

Překlad přidala EileenCZ

Překlad opravila EileenCZ

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.