Kecárna Playlisty
Reklama

The Close Beyond - text, překlad

playlist Playlist
Left to devices
All of my own innovation
To the screaming end
Of what has always been
Whenever the dying is calling
I will go
To last reasons jagged edge
Vlevo zařízení
Všechny mé vlastní inovace
Ke křičícímu konci
Toho co bylo vždycky
Kdykoliv volání umírá
Půjdu
K poslednímu důvodu zubatého ostří
Now I know for what I am
Is wrong again
Teď vím pro co jsem
Je to zase špatný
Out by the ledge
Out of reach
Further now to
A close beyond
Venku na římse
Mimo dosah
Teď daleko
Za blízkostí
Why are we trying to live
When all we know
Is just how to die
Proč zkoušíme žít
Když všichni víme, že
Je to jen o tom, jak zemřít
Left to abide defeat
In the long gone past
Not knowing this might be
What will tip the scales
Still nothing will fail me
As I am going through
The line simply
Must be crossed
Vlevo dodržují porážku
V dlouhé dávné minulosti
Nevědící co by mohlo být
Co hýbe jazýčkem na vahách
Stálě mě nic neporazí
Jak pronikám skrz
Jednoduchá linka
Musí být překročena
Now I know for what I am
Is wrong again
Teď vím pro co jsem
Je to zase špatný
I hear the dark
Smell the fear
Nil at hand
But a close beyond
Slyším temnotu
Cítím strach
Nill na dosah ruky
Ale blízko za mnou
I never brought anybody
To where our faith is gone
I am the last unrepentence
Bringing down the hail
Of storm and fire
Now for once I am on my own
Must make a final decision
Against this driving force
Or else I will find it
All in vain
I never asked to be challenged
The pain I bear is mine
And mine alone
Nikdy jsem nikoho nepřinesl
Tam kde naše víra zmizela
Jsem poslední bez pokání
Svrhující krupobití
Bouře a ohně
Teď pro jednou jsem sám
Musím se konečně rozhodnout
Proti této hybné síle
Nebo jinak ji najdu
Zcela zbytečně
Nikdy jsem nežádal o napadení
Bolest, kterou nesu je má
A jen má
Now I know for what I am
Is wrong again
Teď vím pro co jsem
Je to zase špatný
Why are we trying to live
When all we know
Is just how to die
Proč zkoušíme žít
Když všichni víme, že
Je to jen o tom, jak zemřít
Why are we trying to live
When all we know
Is just how to die
Proč zkoušíme žít
Když všichni víme, že
Je to jen o tom, jak zemřít

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

For Aeons Past

Reklama

Solution .45 texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.