Playlisty Akce
Reklama

Dreamers - text, překlad

playlist Playlist
Oh ooh
Once I thought that we had built ourselves a home
It was all in my head
And when the stormy ocean asked me to sail down home
Leave your life, live the death
Oh, ooh
Jednou jsem si myslela, že jsme sami postavili domov
Vše to bylo jen v mé hlavě
A když mě bouřlivý oceán požádal, abych se plavila domů
Opust svůj život, žij smrt
In our dreams our breaths will fade out
So pack your soul
Let's sail this ship down
V našich snech naše dechy zmizí
Tak si zbal svojí duši
Pojďme tuto loď potopit na dno
But stay away from the dreamers
They take your heartbeat
And slow it down
Ale drž se pryč od snílků
Vezmou tvůj tlukot srdce
A zpomalí ho
Far away where we can build ourselves a home
Is it all in my head?
And when we sail we'll fight for our breaths that will fade away
Let's leave our life and live the death
Daleko, kde budeme moct budovat náš domov
Je to jen v mé hlavě?
A když se budeme plavit, budeme bojovat o naše dechy, které zmizí
Pojďme opustit naše životy a žijme smrt
I watch us fade out
I watch us fade out
If I go first then will you follow?
Sleduju nás, jak mizíme
Sleduju nás, jak mizíme
Jestli půjdu první, budeš mě následovat?
But stay away from the dreamers
They take your heartbeat
And slow it down
Ale drž se pryč od snílků
Vezmou tvůj tlukot srdce
A zpomalí ho
Take my life I ask the sea
By the time I will find the
Deepest place I'll ever see
Vezmi můj život, ptám se moře
V době, kdy najdu
Nejhlubší místo, které jsem kdy viděla

Text přidal Sigur

Text opravila lizzygrant

Překlad přidala lizzygrant

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ask The Deep

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.