Playlisty Kecárna
Reklama

Believer (Imagine Dragons Cover) - text, překlad

playlist Playlist
First things first
I'ma say all the words inside my head
I'm fired up and tired of the way
that things have been, oh-ooh
The way that things have been, oh-ooh
Nejdůležitější věci nejdříve
Hodlám vyslovit všechna ta slova, co mám v hlavě
Jsem podrážděný a unavený z toho
Jak se poslední dobou věci mají
Jak se poslední dobou věci mají
Second thing second
Don't you tell me what you think that I can be
I'm the one at the sail
I'm the master of my sea,oh-ooh
The master of my sea, oh-ooh
Za druhé
Vůbec mi neříkej, čím myslíš, že bych mohl být
Já tu stojím za kormidlem
Jsem pánem svého moře
Pánem svého moře, oh-ooh
I was broken from a young age
Taking my sulking to the masses
Writing my poems for the few
That looked at me took to me,
shook to me, feeling me
Singing from heartache from the pain
Take up my message from the veins
Speaking my lesson from the brain
Seeing the beauty through the...
Byl jsem zlomený už odmalička
Vybíjím si svou frustraci na masy
Skládám své verše těm pár lidem
Co se na mě podívali, oblíbili si mě
Zatřásli mnou, pocítili mě
Jak zpívám ze srdce-bolu, z bolesti
Jak čtu zprávy ze svých žil
Vykládám své lekce z hlavy
Jak vidím krásu skrze
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
Pain!
You break me down
you build me up, believer, believer
Pain!
I let the bullets fly, oh let them rain
My life, my love, my drive, they came from...
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
Bolest!
Učinila jsi mě, učinila jsi mě věřícím, věřícím
Bolesti!
Zlomila jsi mě
Znovu postavila na nohy jako věřícího, věřícího
Bolesti!
Nechávám kulky létat, jen ať je jich víc
Můj život, má láska, má cesta, to vše se zrodilo z...
Bolesti!
Ty jsi mě učinila, učinila jsi mě věřícím, věřícím
Third things third
Send a prayer to the ones up above
All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove, oh-ooh
Your spirit up above, oh-ooh
Za třetí
Pošli modlitbu těm tam nahoře
Všechna nenávist, kterou jsi slýchal, přeměnila tvou duši v holubici
Tvou duši tam nahoře
I was choking in the crowd
Building my rain up in the cloud
Falling like ashes to the ground
Hoping my feelings, they would drown
But they never did, ever lived
ebbing and flowing
Inhibited, limited
Till it broke open and it rained down
It rained down, like...
Dusil jsem se v davu lidí
A hlavou lítal v oblacích
Kácel se k zemi, jako když se snáší prach
Modlil se, že moje pocity, ty zmizí
Ale to se nikdy nestalo, přežily všechno
Ustupovaly a plynuly
Potlačované, omezené
Až dokud se všechno nerozlomilo a nesneslo na zem
Sneslo se to dolů v podobě...
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
Pain!
You break me down
you built me up, believer, believer
Pain!
I let the bullets fly, oh let them rain
My luck, my love, my God, they came from...
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
Bolesti!
Učinila jsi mě, učinila jsi mě věřícím, věřícím
Bolesti!
Zlomila jsi mě
Znovu postavila na nohy jako věřícího, věřícího
Bolesti!
Nechávám kulky létat, jen ať je jich víc
Mé štěstí, má láska, můj bůh, to všechno zrodilo se z...
Bolesti!
Ty jsi mě učinila, učinila jsi mě věřícím, věřícím
Last things last
By the grace of the fire and the flame
You're the face of the future,
the blood in my veins, oh-ooh
The blood in my veins, oh-ooh
But they never did, ever lived,
ebbing and flowing
Inhibited, limited
Till it broke up and it rained down
It rained down, like...
A úplně na závěr
Z milosti ohně a plamenů
Jsi tváří zítřka
Krví v mých žilách
Krví v mých žilách
Ale to se nikdy nestalo, přežily všechno
Ustupovaly a plynuly
Potlačované, omezené
Až dokud se všechno nerozlomilo a nesneslo na zem
Sneslo se to dolů v podobě...
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
Pain!
You break me down
you built me up, believer, believer
Pain!
I let the bullets fly, oh let them rain
My luck, my love, my God, they came from...
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
Bolesti!
Učinila jsi mě, učinila jsi mě věřícím, věřícím
Bolesti!
Zlomila jsi mě
Znovu postavila na nohy jako věřícího, věřícího
Bolesti!
Nechávám kulky létat, jen ať je jich víc
Mé štěstí, má láska, můj bůh, to všechno zrodilo se z...
Bolesti!
Ty jsi mě učinila, učinila jsi mě věřícím, věřícím

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Believer (Imagine Dragons Cover) - Single

Reklama

Solence texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.