Kecárna Playlisty
Reklama

Man Of Constant Sorrow - text, překlad

I Am A Man Of Constant SorrowJsem muž stálého smutku
(chorus) In constant sorrow through his days (chorus) Ve stálém smutku přes jeho dny
I am a man of constant sorrow
I've seen trouble all my day.
I bid farewell to old Kentucky
The place where I was born and raised.
Jsem muž stálého smutku
Vídám potíže celý den.
Dal jsem sbohem starému Kentucky
Místu, kde jsem se narodil a vyrůstal.
(chorus) The place where he was born and raised (chorus) Místo, kde se narodil a vyrůstal
For six long years I've been in trouble
No pleasures here on earth I found
For in this world I'm bound to ramble
I have no friends to help me now.
Šest dlouhých let jsem měl trable
Na Zemi jsem žádné potěšení nenašel,
Na tomto světě jsem vázán touláním
Nemám žádné přátele, aby teď pomohli.
(chorus) He has no friends to help him now (chorus) Nemá žádné přátele, aby mu teď pomohli
It's fare thee well my old lover
I never expect to see you again
For I'm bound to ride that northern railroad
Perhaps I'll die upon this train.
Je to k tobě velmi fér, má stará lásko
Už jsem nečekal, že tě zase uvidím
Proto jsem nasedl do severní železnice
V tomto vlaku možná zemřu.
(chorus) Perhaps he'll die upon this train. (chorus) Možná, že zemře v tomto vlaku.
You can bury me in some deep valley
For many years where I may lay
Then you may learn to love another
While I am sleeping in my grave.
Můžete mě pohřbít v nějakém hlubokém údolí
Po mnoho let, tam můžu ležet
Pak se můžeš naučit milovat někoho jiného
Zatímco spím ve svém hrobě.
(chorus) While he is sleeping in his grave. (chorus) Zatímco spí ve svém hrobě.
Maybe your friends think I'm just a stranger
My face you'll never see no more.
But there is one promise that is given
I'll meet you on God's golden shore.
Možná, že si tvoji přátelé myslí, že jsem jen cizinec
Moji tvář už nikdy nespatříš.
Ale je tu jeden slib, který jsem dal
Setkám se s tebou na Božím zlaté pobřeží.
(chorus) He'll meet you on God's golden shore.. (chorus) Setká se s ní na Božím zlatém pobřeží.

Text přidal kamilos

Překlad přidal metalomaniak

Je zde něco špatně?
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Soggy Bottom Boys texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.