Kecárna Playlisty
Reklama

Take me to church - Hozier Cover - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
My lover's got humour
He's the giggle at a funeral
Knows everybody's disapproval
I should've worshipped him sooner
Můj milenec má smysl pro humor
On se směje na pohřbu
Ví, že to nikdo neschvaluje
Měla jsem ho uctívat už dříve
If the Heavens ever did speak
He is the last true mouthpiece
Every Sunday's getting more bleak
A fresh poison each week
Pokud by nebe kdy promluvilo
Pak on je posledními pravdivými ústy
Každá neděle je čím dál tím bezútěšnější
Čerstvý jed každý týden
"We were born sick," you heard them say it
My church offers no absolutes
He tells me "worship in the bedroom"
"Narodili jsme se zvrácení", slyšels je říkat
Má církev nenabízí žádné rozhřešení
On říká "uctívej v ložnici"
The only heaven I'll be sent to
Is when I'm alone with you
I was born sick, but I love it
Command me to be well
Jediné nebe, do kterého budu poslána
Je to, kde jsem s tebou sama
Narodila jsem se zvrácená, ale miluji to
Veď mě, abych byl dobrá
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life
Vezmi mě do kostela
Budu se klanět jako pes před svatyní tvých lží
Řeknu ti mé hříchy a ty si můžeš naostřit nůž
Nabídni mi tu nesmrtelnou smrt
Dobrý Bože, nech mě dát ti svůj život
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life
Vezmi mě do kostela
Budu se klanět jako pes před svatyní tvých lží
Řeknu ti mé hříchy a ty si můžeš naostřit nůž
Nabídni mi tu nesmrtelnou smrt
Dobrý Bože, nech mě dát ti svůj život
If I'm a pagan of the good times
My lover's the sunlight
Keep the Goddess on my side
He demands a sacrifice
Jestliže jsem pohan dobrých časů
Pak můj milenec je sluneční svit
Aby udržel Bohyni na mé straně
Žádá si oběť
To drain the whole sea
Get something shiny
Something meaty for the main course
That's a fine looking high horse
Aby vypustil celé moře
Dostala něco zářivého
Něco masitého jako hlavní chod
To je hezky vypadající vysoký kůň
What you got in the stable?
We've a lot of starving faithful
That looks tasty
That looks plenty
This is hungry world
Co to máš ve stáji?
Máme hodně hladovějících věrných
To vypadá chutně
Vypadá, že je toho hodně
Tohle je hladový svět
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins, so you can sharpen your knife
Offer me my deathless death,
Good God, let me give you my life
Vezmi mě do kostela
Budu se klanět jako pes před svatyní tvých lží
Řeknu ti mé hříchy a ty si můžeš naostřit nůž
Nabídni mi tu nesmrtelnou smrt
Dobrý Bože, nech mě dát ti svůj život
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins, so you can sharpen your knife
Offer me my deathless death,
Good God, let me give you my life
Vezmi mě do kostela
Budu se klanět jako pes před svatyní tvých lží
Řeknu ti mé hříchy a ty si můžeš naostřit nůž
Nabídni mi tu nesmrtelnou smrt
Dobrý Bože, nech mě dát ti svůj život
No masters or kings when the ritual begins
There is no sweeter innocence than our gentle sin
In the madness and soil of that sad earthly scene
Only then I am human
Only then I am clean
Žádní velitelé nebo králové, když rituál začíná
Není sladší nevinnost, než náš laskavý hřích
V šílenství a půdě této smutné pozemské scény
Jedině pak jsem člověk
Jedině pak jsem čistá
Amen. Amen. Amen Amen. Amen.
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life
Vezmi mě do kostela
Budu se klanět jako pes před svatyní tvých lží
Řeknu ti mé hříchy a ty si můžeš naostřit nůž
Nabídni mi tu nesmrtelnou smrt
Dobrý Bože, nech mě dát ti svůj život
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life
Vezmi mě do kostela
Budu se klanět jako pes před svatyní tvých lží
Řeknu ti mé hříchy a ty si můžeš naostřit nůž
Nabídni mi tu nesmrtelnou smrt
Dobrý Bože, nech mě dát ti svůj život

Text přidala AngelaRK

Text opravila Keen

Video přidala AngelaRK

Překlad přidala styleidol

Překlad opravila Keen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Sofia Karlberg texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.