Playlisty Kecárna
Reklama

Deceiver - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Love, light
Have abandoned our side
Leaving us dull without will to thrive
Láska, světlo
Opustily naši stranu
Nechaly nás otupené bez vůle prosperovat
Lives pass
Uneventfully by
Anything challenging set aside
Životy jdou
Jednotvárně kolem
Jakákoliv výzva odložena bokem
Stand by
Let the tension arrive
Grateful receive what deceit provides
Čekej
Nech dorazit napětí
Vděčně přijmi, co ti nabízí klam
This vice
Is a sinful ally
Fading to black every glimpse of light
Tato neřest
Je hříšný společník
Každý záblesk světla tmavne do černé
When the heart is young
And the will is strong
You expect yourself to conquer
But the winds of time
Will disperse the signs that you left
To find your trail
Když je srdce mladé
A vůle silná
Očekáváš, že budeš dobývat
Ale vichry času
Rozptýlí známky toho, že jsi odešel
Hledat svou cestu
In the waters of sin
I will drown my awareness of you
You have always been there
Covering the sun
Aching in my chest
Ve vodách hříchu
Utopím své povědomí o tobě
Vždy jsi tu byl
Zakrýval slunce
Byl jsi bolestí v mé hrudi
Someday
I will do as you say
Cracking my armour to break away
Jednou
Udělám, co mi říkáš
Rozlomím své brnění k úniku
All blame
I assign to myself
Carrying the guilt of a doom we share
Všechna obvinění
Stáhnu na sebe
Ponesu vinu zkázy, kterou sdílíme
When the heart is young
And the will is strong
You expect yourself to conquer
But the winds of time
Will disperse the signs that you left
To find your trail
Když je srdce mladé
A vůle silná
Očekáváš, že budeš dobývat
Ale vichry času
Rozptýlí známky toho, že jsi odešel
Hledat svou cestu
In the waters of sin
I will drown my awareness of you
You have always been there
Covering the sun
Aching in my chest
Ve vodách hříchu
Utopím své povědomí o tobě
Vždy jsi tu byl
Zakrýval slunce
Byl jsi bolestí v mé hrudi
You're my shadow within
And I'll give what I harvest to you
In the river of shame
Certain we immerse
Preying on the blessed
Jsi mým vnitřním stínem
A dám ti vše, co sklidím
Do řeky studu
Se jistě ponoříme
A budeme číhat na požehnané
In the waters of sin
I will drown my awareness of you
You have always been there
Covering the sun
Aching in my chest
Ve vodách hříchu
Utopím své povědomí o tobě
Vždy jsi tu byl
Zakrýval slunce
Byl jsi bolestí v mé hrudi

Text přidal Statista

Video přidal Statista

Překlad přidal Statista

Překlad opravil Statista

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Imperial

Reklama

Soen texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.