Playlisty Kecárna
Reklama

Out of the Frontline Trench - text, překlad

playlist Playlist
They fell with their faces to the foe
Their proud remains among the skies above!
Padli se svými tvářemi k sokům
Jejich hrdé ostatky mezi oblohou nahoře!
There is a better life in nasty dreams
Where you walk the line of painful death
I can't deny my cosmic ancestry
The gods of fire are reality
Unwanted creatures surrounded me
Unseen dimensions I have seen
No hell between me and god
Just the kind black moon will know
Just the kind black moon will know
V ošklivých snech je lepší život
Kde jdeš po linii bolestivé smrti
Nemůžu popřít své kosmické předky
Bohové ohně jsou realitou
Nechtěné stvoření mě obklopují
Viděli jsem nespatřené dimenze
Žádné peklo mezi mnou a bohem
Jen milý černý měsíc bude vědět
Jen milý černý měsíc bude vědět
They didn't know my sacred name
When I fell asleep to die
They covered me over
With hallowed earth and pride
Neznají mé posvátné jméno
Když usínám abych zemřel
Pokryli mě celého
Posvěcenou zemí a pýchou
Out of the frontline trench
When you're crying at your hero's grave
Out of the frontline trench
Recalling ghosts who were strong and brave
Ven ze zákopu v první linii
Když brečíš u hrobu svého hrdiny
Ven ze zákopu v první linii
Vybavující si duchy, kteří byli silní a odvážní
Get out! Vypadni!
The saber rattling above my head
Artillery strikes with domino effects
Raging over bloody battle grounds
Into the cradle of my hapless soul
Down with bibles and up with guns
I am the man who wore the crown of blood
The holy fire shows what's underneath
Stripped down my mouldered skin
Stripped down my mouldered skin
Šavle řinčí nad mou hlavou
Dělostřelectvo udeří s dominovým efektem
Zuřící nad krvavým bojištěm
Do kolébky mé nešťastné duše
Dolů s biblí a nahoru se zbraněmi
Jsem mužem, který nosil korunu z krve
Svatý oheň ukazuje co je pod povrchem
Svlečený až na mou ztrouchnivělou kůži
Svlečený až na mou ztrouchnivělou kůži
They didn't know my sacred name
When I fell asleep to die
They covered me over
With hallowed earth and pride
Neznají mé posvátné jméno
Když usínám abych zemřel
Pokryli mě celého
Posvěcenou zemí a pýchou
Out of the frontline trench
When you're crying at your hero's grave
Out of the frontline trench
Recalling ghosts who were strong and brave
Ven ze zákopu v první linii
Když brečíš u hrobu svého hrdiny
Ven ze zákopu v první linii
Vybavující si duchy, kteří byli silní a odvážní
Out of the frontline trench
When you're crying at your hero's grave
Out of the frontline trench
Recalling ghosts who were strong and brave
Ven ze zákopu v první linii
Když brečíš u hrobu svého hrdiny
Ven ze zákopu v první linii
Vybavující si duchy, kteří byli silní a odvážní
Burned down my human identity
Annihilated personality
Machine gun bullets spared no one
In the killing fields of no return
Blinded eyes don't see the flowing tears
And a broken world with light gone dim
There was no way to find everlasting peace
To cross the sleeping dead between
Spálili mou lidskou identitu
Vyhlazená osobnost
Kulky z kulometu nikoho neušetří
V zabijáckých polích odkud není návratu
Oslepené oči nevidí padající slzy
A rozbitý svět se světlem se zamlžil
Nebylo tu cestyjak najít věčný mír
Abych překročil spící mrtvé uprostřed

Text přidal IneM

Text opravil Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Out of the Frontline Trench (EP)

Reklama

Sodom texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.