Playlisty Kecárna
Reklama

Marines - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Inclination for the rock'n roll war
Under the flag of peace and law
Your native country to set it free
In the air, on land and on the sea
Sklon k rokenrolové válce
Pod praporem míru a zákona
Zapálí tvou rodnou zemi
Ve vzduchu, na zemi a na moři
For their honour and their golden crown
Swing the judgements glory hammer down
The patriot within their valiant heart
Keep'em hungry for the liberty love
Pro jejich čast a jejich zlatou korunu
Srazí slavné kladivo rozsudku
Patriot v jejich udatných srdcích
Udržuje je hladové po lásce ke svobodě
Hatred just a tool the aggressors to control
Into the jungle's depth, into the desert storm
Caught between legions of hate
Caught beneath malefic eyes of fate
Nenávist je pouze nástroj, které využívají agresoři
Do hloubi džungle, do písečné bouře
Chyceni mezi legiemi nenávsti
Chyceni pod zlovolnýma očima osudu
Seems that we are doomed to drown your hopes
Marching to the destiny, no attitudes to lie
Don't want to leave that battlefield without a sign
Engaged to the rifle by my side
Zdá se, že jsme odsouzeni utopit tvé naděje
Pochodujeme k osudu, žádné přístupy ke lži
Nechceme poustit bojiště bez znamení
Připojen k pušce po mém boku
Marines
They're fighting for you
Marines
They're dying for you
Marines
Keep your honour clean
Marines
Mariňáci
Bojují za vás
Mariňáci
Umírají za vás
Mariňáci
Drží vaši čest čistou
Mariňáci
You are the chosen one securing the world
Universal soldier to the bone
And for my brothers you'll get what you deserve
Down the bloody road to war
Jsi vyvolený střežit svět
Univerzální voják do morku kostí
A pro mé bratry dostanete co si zasloužíte
Dolů po krvavé cestě k válce
Marines
They're fighting for you
Marines
They're dying for you
Marines
Keep your honour clean
Marines
Out in the killin' fields
Marines
Mariňáci
Bojují za vás
Mariňáci
Umírají za vás
Mariňáci
Drží vaši čest čistou
Mariňáci
Venku v zabijáckých polích
Mariňáci
Marines
They're fighting for you
Marines
They're dying for you
Marines
Keep your honour clean
Marines
Mariňáci
Bojují za vás
Mariňáci
Umírají za vás
Mariňáci
Drží vaši čest čistou
Mariňáci
You hear the mine clicking under your feet
You know you have to go
You hear the trigger of a foreign gun
To bury all your hope
Slyší po chodidly klapnout minu
Víš, že musíš jít
Slyšíš spoušť cízí zbraně
Co pohřbí všechnu naději
Ever pave the way for endless peace
Self-sacrificng 'til you have the world to leave
For the common people honest generation
Just you can stop the human disintegration
Vždy dlaždí cestu nekonečnému míru
Sebeobětování dokud nebude svět k opuštění
Pro obyčejný lid čestná generace
Jen ty můžeš zastavit rozklad lidstva

Text přidala Raduwa

Text opravil Geralt

Video přidala annisa

Překlad přidal Geralt

Překlad opravil Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

M-16

Reklama

Sodom texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.