Playlisty Kecárna
Reklama

Genesis XIX - text, překlad

playlist Playlist
Two angels on the way to hell
Choosen by the grace of god
They came to show a final sign
To save a righteous man
Dva andělé na cestě do pekla
Vyvoleni z milosti boží
Přišli ukázat poslední znamení
Aby zachránilo spravedlivého muže
Blessed those who always kept their faith
Destroy the ones who live in sin
Glowing cities down below
Evil cannot win
Požehnali těm, kteří se vždy drželi své víry
Zničte ty, jež žijí v hříchu
Zářící města tam dole
Zlo nemůže zvítězit
The judgement day will come
When all the sinners have to pay
So leave this place and don't look back
Before it's coming to an end
Den rozhodnutí nastane
Až všichni hříšníci budou muset zaplatit
Tak odejdi z tohoto místa a nedívej se zpět
Předtím než přijde konec
The skies above their heads
Razed for eternity
Dead sea and rivers of red
In genesis XIX
Nebesa nad jejich hlavami
Rozdrcena na věčnost
Mrtvé moře a rudé řeky
V Genesis XIX
The brimstone raining overcast
Into the fiery gorge of hell
Revealed their treacherous facade
When the holy fire fell
Síra, jež prší
Do ohnivé propasti pekla
Odhalila jejich zrádné zevnějšky
Když svatý oheň dopadl
Blessed those who always kept their faith
Destroy the ones who live in sin
Glowing cities down below
Evil cannot win
Požehnali těm, kteří se vždy drželi své víry
Zničte ty, jež žijí v hříchu
Zářící města tam dole
Zlo nemůže zvítězit
God struck em all with blindness
They could not see the truth
Sodom and the sinful plains
Solidified and scorched
Bůh je všechny oslepil
Nemohli vidět pravdu
Sodoma a hříšná pole
Zkaměnělá a vypálená
The skies above their heads
Razed for eternity
Dead sea and rivers of red
In genesis XIX
Nebesa nad jejich hlavami
Rozdrcena na věčnost
Mrtvé moře a rudé řeky
V Genesis XIX
Lot woke up in a frightened dream
To leave this wicked land
Up to the sacred hills
His daughters by his hands
Lot se vzbudil v otřesném snu
Aby opustil toto zkažené území
Nahoru na svaté kopce
Se svými dcerami v náručí
Blessed those who always kept their faith
Destroy the ones who live in sin
Glowing cities down below
Evil cannot win
Požehnali těm, kteří se vždy drželi své víry
Zničte ty, jež žijí v hříchu
Zářící města tam dole
Zlo nemůže zvítězit
When he killed everyone around
And no one was reprieved
No righteous men were found
No warning signs to leave that night
Když zabil všechny kolem sebe
A nikdo nebyl ušetřen
Už nebylo žádného spravedlivého muže
Už žádná varovná znamení, aby tuto noc odešli
The skies above their heads
Razed for eternity
Dead sea and rivers of red
Ruthful enemy
The skies above their heads
Razed for eternity
Dead sea and rivers of red
In genesis
In genesis
In genesis XIX
Nebesa nad jejich hlavami
Rozdrcena na věčnost
Mrtvé moře a rudé řeky
Žalostný nepřítel
Nebesa nad jejich hlavami
Rozdrcena na věčnost
Mrtvé moře a rudé řeky
V Genesis
V Genesis
V Genesis XIX

Text přidal IneM

Text opravil Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal FameMonster

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Genesis XIX

Reklama

Sodom texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.