Playlisty Kecárna
Reklama

Down On Your Knees - text, překlad

playlist Playlist
As the hungry guns fall silent
And the endless slaughter stops
The gasping wail of the wounded
Return to the grace of god
I will survive to take revenge
Nobody will bar my path
I'm trapped within your nightmare
When all your courage falls
When all your courage falls
Když hladové pušky utichnou
A nekonečná jatka skončí
Bezdechý nářek raněných
Návrat k boží milosti
Přežiju, abych se pomstil
Nikdo mi nevstoupí do cesty
Jsem lapen ve tvé noční můře
Když všechna odvaha padne
Když všechna odvaha padne
Can't you hear the rumbling silence
Asymmetrical warfighting
Barrel bombs filled with chlorine
Torturous killing cyanide
To the very end you will remain
At least the bullet to your brain
Your hightly soul is sunk so deep
Down on your knees
Neslyšíš to burácivé ticho?
Nesouměrný bojování
Hlavňové bomby naplněné chlórem
Mučivě zabíjející kyanid
Zůstaneš až do úplného konce
Aspoň kulku do tvého mozku
Tvá šlechetná duše je potopena tak hluboko
Dolů na kolena
Final habitat in front of me
Boundless walls of pulsing red
Once the shiny life prevailed
Gathering darkness overhead
You can't respect my perspective
I am the chosen one to kill
There's no bullet to stop me now
With certainty I will
With certainty I will
Poslední místo přímo přede mnou
Neomezené stěny tepající červení
Jednou převládne zářivý život
Shromažďující temnotu kolem sebe
Nemůžeš uznat můj pohled
Já jsem vyvolený k zabití
Už žádná kulka mě nezastaví
S jistotou budu
S jistotou budu
Can't you hear the rumbling silence
Asymmetrical warfighting
Barrel bombs filled with chlorine
Torturous killing cyanide
To the very end you will remain
At least the bullet to your brain
Your hightly soul is sunk so deep
Down on your knees
Neslyšíš to burácivé ticho?
Nesouměrný bojování
Hlavňové bomby naplněné chlórem
Mučivě zabíjející kyanid
Zůstaneš až do úplného konce
Aspoň kulku do tvého mozku
Tvá šlechetná duše je potopena tak hluboko
Dolů na kolena
I raise my sword above their heads
Bring em down in a single sweep
No more room to be confessed
Kill them like the way
They wanted to be killed
Down on your knees
Zvedl jsem svůj meč nad jejich hlavy
A sťal jsem je jediným švihem
Už žádné místnosti k prohledání
Zabít je tak
Jak chtějí být zabiti
Dole na kolenou
Pain and agony take control
Haunted by relentless dead
Condemned to extinction
Reduced to shades of black
Down on your knees
Bolest a utrpení převzaly kontrolu
Pronásledovány neunavitelnými mrtvými
Odsouzeni k zániku
Poníženi na černočerné stíny
Dole na kolenou
Can't you hear the rumbling silence
Asymmetrical warfighting
Barrel bombs filled with chlorine
Torturous killing cyanide
To the very end you will remain
At least the bullet to your brain
Your hightly soul is sunk so deep
Down on your knees
Neslyšíš to burácivé ticho?
Nesouměrný bojování
Hlavňové bomby naplněné chlórem
Mučivě zabíjející kyanid
Zůstaneš až do úplného konce
Aspoň kulku do tvého mozku
Tvá šlechetná duše je potopena tak hluboko
Dolů na kolena
Down on your knees
Get down on your knees
Dole na kolenou
Padni na kolena

Text přidal IneM

Text opravil FameMonster

Video přidal IneM

Překlad přidal FameMonster

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Out of the Frontline Trench (EP)

Reklama

Sodom texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.