Kecárna Playlisty
Reklama

Deadline - text, překlad

playlist Playlist
Euthanasia or amnesty
Takes you off the ground
Embrace your hopes
And pray to them
When your smile turns upside down
Eutanazie nebo amnestie
Bere tě ze země
Přijmi své naděje
A modli se k nim
Když se tvůj úsměv obrátí vzhůru nohama
Silent noise in sleepless nights
Freeze your mind and blood
Think about your morbid life
Is there any god?
Tichý hluk v neklidných nocích
Zmraž svou mysl a krev
Mysli na svlj morbidní život
Je tady něaký bůh?
No postponement
Death by the law
At zero hour
Stops your beating heart
Žádný odklad
Smrt zákonem
V nulovou hodinu
Zastaví tvé tlukoucí srdce
Your days are numbered
Your fate is sealed
When the bell rings twelve o'clock
Waiting for the message
No governor's reprieve
These guys just doing their job
Tvé dny jsou sečteny
Tvůj osud zpečetěn
Když zvon zazvoní dvanáct hodin
Čekající na zprávu
Žádná guvernérská milost
tohle chlapi jen dělají svou práci
No postponement
Death by the law
At zero hour
Stops your beating heart
Žádný odklad
Smrt zákonem
V nulovou hodinu
Zastaví tvé tlukoucí srdce
You have to live on charity
Not die a natural death
That brings your life so close
Of your own wrongful act
Musíš žít z milodarů
Nezemřít přirozenou smrtí
Která přináší tvůj život tak blízko
Na tvé vlastní špatné jednání
Come on man
It's time to go
Deliverance not so far
TV covered
Millions wait
Tonight you are the star
Pojď chlape
Je čas jít
Vysvobození není tak daleko
TV pokrývá
Miliony čekají
Dnes jsi hvězdou

Text přidala Raduwa

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Tapping The Vein

Reklama

Sodom texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.