Kecárna Playlisty
Reklama

Back To War - text, překlad

playlist Playlist
The end of armistice
And universal peace
No suspension
Of hostilities
Prophecy of bad news
This is no fun
Come into your own
And take off your gun
The enemy behind
Like an awful drag
You'd better have eyes
In the back of your head
Move into position
Put up a good fight
Don't forget the sleeping pills
A kind of suicide
Konec příměří
A univerzálního míru
Žádné pozastavení
Nepřátelství
Proroctví špatných zpráv
Tohle není zábava
Vejdi do svého
A vemi si svou zbraň
Nepřítel vzadu
Jako odporná síť
Raději měj oči
Na zadní straně své hlavy
Pohybuj se na pozici
Ukaž dobrý boj
Nezapomeň na prášky na spaní
Druh sebevraždy
Forget the rules
Forget the odds
Protect your own
War is guts
Zapomeň na pravidla
Zapomeň na pravděpodobnost
Ochraň své vlastní
Válka je odvahou
Back to war Zpátky do války
You will be wrapped up
In your assiduous work
Offer your service
To clean up the world
The hostile scum
If looks could kill
Contact with the enemy
That you will feel
Centered on you
Touch and go
Put up with the pain
Await the blow
Fix them for what
They've done to you
Don't fall into line
Don't care what you do
Budeš zamotaný
Ve své pilné práci
Nabídni svou službu
Aby jsi očistil svět
Od nepřátelské špíny
Pokud pohled mohl zabíjet
Kontakt s nepřítelem
Který pocítíš
Zaměřený na tebe
Dotek a jít
Vyrovnej se z bolestí
Čekej na ránu
Oprav je za to
Co ti udělali
Nepadej do linie
Nestarej se o to co děláš
Forget the rules
Forget the odds
Protect your own
War is guts
Zapomeň na pravidla
Zapomeň na pravděpodobnost
Ochraň své vlastní
Válka je odvahou
Back to war Zpátky do války
War of independence
Don't beat a retreat
Combative in
The seasoned league
You are sure
Of your success
Never shut the eyes
To the horrible facts
Revolution and cowardice
To get the might
Never let them
Out of your sight
When you fall on the field
They'll bring you home
To the peaceful place
Where you were born
Válka o nezávislost
Neporazuj ústup
Bojující v
Ostřílené lize
Jsi si jistý
Svým úspěchem
Nikdy nezavírej své oči
Před hroznými fakty
Revoluce a zbabělost
Dostat moc
Nikdy je nenechat
Mimo tvůj pohled
Když padneš na poli
Přinesou tě domů
Na klidné místo
Kde jsi se narodil
Forget the rules
Forget the odds
Protect your own
War is guts
Zapomeň na pravidla
Zapomeň na pravděpodobnost
Ochraň své vlastní
Válka je odvahou
Back to war Zpátky do války

Text přidala Raduwa

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Tapping The Vein

Reklama

Sodom texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.