Playlisty Kecárna
Reklama

Behave - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

When I look into your eyes
all I see in you is me
a perfect portrait stands there
holding on so desperatly
I don't care what you think
I don't mind where you'll go
but I hope you know the weight
has broke my back, it's starting to show
Když se podívám do tvých očí
všechno co vidím jsem já
perfektní portrét tu stojí
zoufale se držící
nezajímá mě co si myslíš
je mi jedno kam půjdeš
ale doufám, že si uvědomuješ, že váha
která zlomila má záda, se začíná projevovat
I saw no ghost
there was no death
but on the day you left
you wimpered out your dying breath
neviděl jsem žádný přízrak
nebyla tu žádná smrt
ale ten den, kdy si odešla
jsi vykřikla svůj umírající dech
I saw your sickness
I am the witness
need to amputate the curse
before it gets worse
viděl jsem tvou nemoc
jsem svědek
musím odstranit to prokletí
než se to zhorší
live or die
either is fine
žij nebo zemři
oboje je fajn
you're dying slow
I hope you know
pomalu umíráš
doufám, že to víš
it's just so hard to say goodbye
I held a funeral in my mind
cause on that the day I saw you die
I don't care if youre still alive
it just happened in my mind
forced myself to leave you behind
maybe I need some time
to remove my relection from your eyes
je tak těžké říct sbohem
měl jsem v mysli pohřeb
protože ten den co jsem tě viděl zemřít
nezajímá mě, že stále žiješ
prostě se to stalo v mé mysli
donutil jsem se nechat tě za sebou
možná potřebuji čas
abych smazat svůj odraz z tvých očí
A chariot
dressed in black
i'll read your parting hymes
there's no turning back i'll make you cry
but a little lost love is a love not meant to be
im a lone survivor or the only one that didn't flee
vůz
oblečen do černé
budu číst tvé básně na rozloučenou
není cesty zpět, rozpláču tě
ale malá ztracená láska je láska, která k tomu není určená
jsem osamělý pozůstalý nebo jediný který neuprchl
carry out your casket
I didn't ask yet if its appropriate to pretend we haven't met yet
continue grieving
you're leaving
there's a thousand ways to say goodbye but i'm the one still breathing
nes svou rakev
ještě jsem se nezeptal, jestli je vhodné předstírat,
že jsme se ještě nepotkali
pokračuj v truchlení
odcházíš
je tu tisíc způsobů jak říct sbohem ale
já jsem ten co pořád dýchá
live or die
either is fine
žij nebo zemři
oboje je fajn
pomalu umíráš
doufám, že to víš
you're dying slow
I hope you know
je tak těžké říct sbohem
měl jsem v mysli pohřeb
protože ten den co jsem tě viděl zemřít
nezajímá mě, že stále žiješ
prostě se to stalo v mé mysli
donutil jsem se nechat tě za sebou
možná potřebuji čas
abych smazat svůj odraz z tvých očí
it's just so hard to say goodbye
I held a funeral in my mind
cause on that the day I saw you die
I dont care if youre still alive
it just happened in my mind
forced myself to leave you behind
maybe I need some time
to remove my relection from your eyes
navrhla si jestli dáme své hlavy k sobě
stiskni spoušť
krvácej do mě
v nadějích že alespoň
ty budeš ta poslední věc, která mě uržuje
před kompletním zapomněním
ale budu protestovat
že jsi způsobila tenhle nepořádek
musím tě porazit
než se tebou stanu
s melancholickým pohledem
zabavený emocí
vykopala sis svůj hrob
tak si lehni a chovej se
you propose if we put both our heads together
pull the trigger
bleed into me
in hopes that at least
you'll be the last thing that keeps me
from forgetting completely
but I'll protest
you caused this mess
I need to defeat you
before I become you
with a meloncholy stare
emotions stripped bare
you've dug you're grave
now lay down and behave
lehni si a chovej se
lay down and behave

Text přidala Mad_Hatter

Video přidala Mad_Hatter

Překlad přidala Mad_Hatter

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Empress

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.