Kecárna Playlisty
Reklama

CANDY (DRIPPIN' LIKE WATER) - text, překlad

playlist Playlist
[Intro: features sample of an ice cream truck]
You want 'em? I got 'em.. drippin like water [8X]
[Intro: funkce vzorku zmrzliny jeden kamion]
Chceš 'em? Mám 'em .. drippin jako voda [8X]
[E-40]
Uh! (the candy man!) E-40!
[E-40]
Uh! (dále jen Candy muž!) E-40!
[Snoop Dogg]
Sticky icky! Snoop Dogg!
DPG, MC Eiht, Goldie Loc
[Snoop Dogg]
Připíchnuté Icky! Snoop Dogg!
DPG, MC Eiht, Goldie Loc
[E-40]
E-40! Yeah...
[E-40]
E-40! Jo ...
[Snoop Dogg]
Talk to 'em nephew (the candy man!)
Come on..
[Snoop Dogg]
Talk to 'em synovec (dále Candy muž!)
Pojď ..
[E-40]
Narcotics is the death merchant, shipping and handling yolla I supply
Time to get up and wipe the eye boogers out my eye (out my eye!)
What y'all tryna buy pimpin y'know it's kinda dry!
Yeah, I only gotta couple of pies left that'll last me through the year
Doula, (ewwww!) ice cream caaandy! (What it do?)
Man that shit be comin in haaandy!
(Ewwww!) It's real walkie talkie (What else?)
I got that from the DB's, my cousin.. work dirty!
If you want 'em I got 'em, you hoping to cop it, you better be about yo' grit! (grit!)
Devour any cowards, sours slippery at the lip (lip!)
Beast up, suck up to none, don't be no sucker (sucker!)
Be a block monster, be a reputable motherfucker (motherfucker!)
(Ewwww!) Real mash with my Spanish (Spanish!)
If ain't about no gouda, potna you can vanish
(Ewwww!) Don't get put up in yo' place
Give me 40 feet and an ounce of space
[E-40]
Narkotika je smrt obchodníka, poštovného a balného yolla I dodání
Čas vstát a otřete do očí boogers z mých očí (z mých očí!)
Co y'all tryna koupit pimpin Víš je to docela suchý!
Jo, já jen musím pár paštiky levici, která si poslední mi přes rok
Doula (ewwww!) Zmrzliny caaandy! (Co je to?)
Muž, který se sem hovno v haaandy!
(Ewwww!) Je to skutečná malá vysílačka (Co jinýho?)
Dostal jsem, že z DB je můj bratranec .. špinavou práci!
Pokud chcete, aby 'em mám' em, you naději na policistu, je lepší být asi yo 'odvaha! (odvaha!)
Nažere žádné zbabělci, kluzkém sours na rtu (ret!)
Beast nahoru, nasávat do žádného, není třeba žádný zelenáč (sucker!)
Buď blok monstrum, být seriózní svini (svině!)
(Ewwww!) Real kaše s mým španělština (španělský!)
Pokud se nejedná o žádný Gouda, potna můžete zmizet
(Ewwww!) Nenechte se vloží do yo 'místa
Dej mi 40 stop a jedna unce vesmíru
[refrén]
You want 'em? I got 'em.. drippin like water [8X]
[refrén]
Chceš 'em? Mám 'em .. drippin jako voda [8X]
[Snoop Dogg over Chorus]
Sticky icky icky! Ahh, ahh!
You know I got that candy.. yeah!
Boss Dogg, Snoopy D O dub
Trip.. check game
[Snoop Dogg nad Chorus]
Připíchnuté Icky Icky! Ahh, Ahh!
Víte, já mám bonbón .. yeah!
Boss Dogg, Snoopy D O dub
Trip .. kontrolovat hru
[Snoop Dogg]
Now-A-Later's, gum drops, jelly beans
Lollipops and triple beams
Blue carpet, yeah that's the treatment
Candy so sweet, got everybody eatin it
Bigg Snoop Dogg, I'm the star of this
So gone on and get yourself a bar of this
No change man.. gimme the bucks
The kinda candy I sell they call it deez nutz
[Snoop Dogg]
Teď-A-Později se, guma kapky, želé boby
Lízátka a třílůžkové trámy
Modrý koberec, jo, že jeho léčba
Candy tak sladké, máme všichni ji jedl
Bigg Snoop Dogg, jsem hvězda tohoto
Takže pryč a dostat ze sebe bar této
Žádná změna člověka .. Naval prachy
Je docela Candy I prodat říkají, že deez nutz
(DEEZ NUTZ!!!) I'm almond with the caramel insides
You were playin front end with the french fries
How it feel man? What it look like?
I'm in your neighborhood, pullin on some Bud Light
Sweet and sticky, take it out the wrapper
Now put it in your mouth
To the beat of the drum, it'll be fun
and I bet you can't just eat one (Candy!)
(DEEZ NUTZ!) Jsem mandlové s karamelovou vnitřky
Ty byly před koncem si hraju s hranolky
Jak je to muž? Co to vypadá?
Já jsem ve svém okolí, pullin na některých Bud Light
Sladká a lepkavá, vezměte ji ven obálka
Nyní dejte je do pusy
Chcete-li se bít na buben, to bude legrace
a vsadím se, že nemůžete jíst jen jeden (Candy!)
[refrén] [refrén]
[Snoop Dogg over Chorus]
Oh... candy! You want it, we got it, we got it!
Heh heh.. yeah! MC Eiht... Goldie Loc
War Zone.. who got that candy?
Come on...
[Snoop Dogg nad Chorus]
Oh ... sladkosti! Chceš ho, máme ho, máme to!
Heh heh .. yeah! MC Eiht ... Goldie Loc
Válečná zóna .. kdo tu bonbón?
Pojďme ...
[MC Eiht]
I'm in the hood with the six-trey candy paint
Lil' somethin to chunk, make the hoes all faint
If you know when to beep, jump my baby rate
When I grip round her butt, I hold her steady
Yeah.. she my one and only
Quick to keep back haters who don't know me
I... feel... good about candy (Candy!)
My gangstas understand me
[MC Eiht]
Jsem v kapuci s šesti-trojka Candy lak
Lil 'něco na kus, aby se všechny kultivátory pohasne
Pokud víte, že když se pípnutí, skok moje miminko sazba
Když jsem se jí na zadek grip kolo, já ji držet v ustáleném
Jo .. ta moje jediná
Rychlé držet zpátky nenávidící, kteří neznají mě
I. .. cítit ... dobré o Candy (Candy!)
Moje gangstas Rozumíte mi
[Goldie Loc]
Shake it baby, don't break it baby, now can you make it clap? (clap!)
Tryna fit this work in your gap (gap!)
Drop it like it water pagoda, get my hustle on
I get it from you then I step on you to bubble on
It's gettin sweeter than a sugar cane
Here come that sugar daddy, black, rollin on gold thangs
Fo'shigiddy, he turned it into somethin, boy
'Cause I can't leave this filthy game without my Almond Joy (Candy!)
[Goldie Loc]
Shake it baby, to nerozbije, že dítě, se nyní můžete je potlesk? (potlesk!)
Tryna fit této práci ve svém Gap (mezera!)
Pusť to líbí vody pagoda, dostanu na shon
Mám to od vás pak jsem se na vás krok k bublině na
Je to dostání sladší než cukrová třtina
Tady přijde, že cukr táta, černá, rollin na zlato thangs
Fo'shigiddy, že se obrátil na něco, chlapče
'Protože nemůžu opustit tento špinavé hře bez mého Almond Joy (Candy!)
[refrén] [refrén]
[Snoop Dogg over Chorus]
Ooohhhwwweee! Heh heh heh, yeah!
It's so tasty! Aiyyo Daz! Kurupt!
DPG! I know y'all got that candy man!
Gimme some of that candy man
Talk to me one time! For real, for real...
[Snoop Dogg nad Chorus]
Ooohhhwwweee! Heh heh heh, jo!
Je to tak chutné! Aiyyo daz! Kurupt!
DPG! Já vím, že mám y'all Candy muž!
Dej mi, že některé z pochoutek muž
Mluv se mnou jeden čas! Za reálné, pro opravdové ...
[Daz Dillinger]
"It's like candy, candy!"
Get it how you want it
Whip it, twist it, pop your whip up on the corner
While I, taadow, check out this bizarre
The D-A-T the N-I double G, the D-A-Z
Again it's up in the wind, feel the breeze for shit
God damn! You already know who I am
Chrome on chrome, blue on blue, frost colors switches
Hit the gas, hit the brake, y'all really burn rubber?
Dip, drop, drop, dip
Stop, dip, ghost ride the whip!
[Daz Dillinger]
"Je to jako bonbon, sladkosti!"
Získat ji, jak ji máte rádi
Bič je to twist, pop vaše vybičovat na rohu
Zatímco já, taadow, podívejte se na tomto bizarním
D-A-T N-I dvojí G, D-A-Z
Opět to záleží na větru, cítit vítr na hovno
Zatraceně! Vy už víte, kdo jsem
Chrome o chrom, modrá na modrou, mráz barvy přepínače
Hit plynu, sešlápnout brzdu, y'all opravdu vypálit kaučuku?
Dip, drop, drop, dipem
Stop, DIP, Ghost Ride je bič!
[Kurupt]
Yeah, nigga.. shot caller
It's America's number one baller
Man I don't give a fuck.. like, "Fuck it"
High riders.. slide in the bucket
Little momma all up on a nigga like a coat
I got the perfect thang that'll coat her throat (Candy!)
[Kurupt]
Jo, nigga .. zastřelil volajícího
Je to americké číslo jedna baller
Man I nedávají prdele .. líbí, "Seru na to"
Vysoká jezdci .. skluzavka v kbelíku
Little prs všechny až na jeden nigga jako kabát
Dostal jsem perfektní thang, že si kabát krku (Candy!)
[Chorus w/ two extra lines] [Chorus w / navíc dva řádky]
[Snoop Dogg over Chorus]
Candy! So tasty.. candy, candy!
Yeah! Ha ha! Yeah nigga, we got that candy man
We don't sell it at the liquor store either man
We sell it everywhere we go
Holla, holla! (Candy!)
[Snoop Dogg nad Chorus]
Candy! Tak chutná .. Candy, Candy!
Jo! Ha ha! Jo nigga, máme, že člověk Candy
Nechceme prodávat na alkoholickými nápoji buď muž
Prodáváme ho všude půjdeme
Holla, holla! (Candy!)
Three thousand motherfuckin pieces, you understand me?
I wish a motherfucker would come in this motherfucker
If I see Suge right now, I'd tell him, "Hey, how you doin Suge?"
[laughing] I didn't even know you were standing there nigga
My bad!
Motherfuckin tři tisíce kusů, Rozumíš mi?
Přál bych si, ty hajzle jeden by se v tomto svini
Pokud vidím, Suge hned, já bych mu říct, "Ahoj, jak se máte Suge"?
[smích] jsem se dokonce vím, že jste stáli tam nigga
Moje chyba!

Text přidala Angel123

Video přidala Vlaska

Překlad přidal Jony

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Tha Blue Carpet Treatment

Reklama

Snoop Dogg texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.