Playlisty Kecárna
Reklama

Can't Say Goodbye - text, překlad

playlist Playlist
Can't Say Goodbye
již jsem to zhlédl(a)
Nelze říct sbohem
již jsem to zhlédl (a)
I'm a man I gotta take care of my family
Fighting these precious in my life
I know my mind should be on shining and getting grammis
But these streets won't say a goodbye
Jsem muž, musím dbát na moji rodinu
Boj proti těm důležitým v mém životě
Vím, že by moje mysl by měla zářit a ziskat grammis
Ale těmto ulicím musím říci sbohem
I can't say goodbye
To the blocks
Goodbye
To the hood
Goodbye
To the streets (to my problems)
I can't say goodbye
To the hood
Goodbye
To the blocks
Goodbye
To the streets
I can't say goodbye goodbye
To the blocks
Goodbye
To the streets
Goodbye
To the hood
I can't say goodbye
To the hood
Goodbye
To the blocks
Goodbye
To the homies
Nelze říct sbohem
Blokům
Sbohem
Střeše nad hlavou
Sbohem
Do ulic (na můj problém)
Nelze říct sbohem
Střeše nad hlavou
Sbohem
Blokům
Sbohem
Ulicím
Nelze říct sbohem Sbohem
Blokům
Sbohem
Ulicím
Sbohem
Střeše nad hlavou
Nelze říct sbohem
Střeše nad hlavou
Sbohem
Blokům
Sbohem
Domovům
[VERSE - SNOOP DOGG]
I ques it's true, you can't take the hood out a homeboy
Plus, my hood just lost another homeboy
Another one got life, and we don't know, if he coming home boy
They in the street tell me "just leave it alone boy,
Let them do them take care of your own boy"
But I said back brake a bound, before I was drome boy
You had dreams of being a dope boy
Yeah, I was runnin' from the po po
Banging for the turth, late night huntin'
Puttin' me in work, good day comin', airbrush, shirt,
Pay day, get the spot, got my hair cut first
Made mom sick when I wouldn't go to church
Yeah I live in the burbs, but I think 21st
I know since I left that it's gotten much worse
But I'd still be there, if I couldn't write a verse
[Verse - SNOOP DOGG]
Já znám pravdu, nemůžete vzít střechu nad hlavou domácímu
Plus, svoji střechu nad hlavou prostě ztratil další krajan
Další dostal život, a nevíme, kdy přichází domů domácí chlapec
Oni na ulici jen tak nechali samotného chlapce,
Ať se staraji o své vlastní chlapce
Ale řekl jsem zastav, než jsem byl kluk
Ty jsi měl sny, že se jedná o drogy chlapče
Jo, byl jsem běžec po po
Bouchání na dveře, pozdní noční výpravy
Uvedení mě v práci, dobrý den přichází ,hřeben, košile,
Zaplatit den, získat místo, dostal můj první střih vlasů
Nemocná máma, když bych neměl jít do kostela
Jo,já žijí v předměstí.myslím, že 21.
Já vím,co jsem odešel,bylo ji mnohem hůř
Ale já chtěl být ještě, když jsem nemohl napsat verš
[CHORUS - Charlie Wilson]
Jsem muž, musím dbát na moji rodinu
Boj proti těm důležitým v mém životě
Vím, že moje mysl by měla zářit a získat grammis
Ale tyto ulice nebudou říci sbohem
[CHORUS - CHARLIE WILSON]
I'm a man I gotta take care of my family
Fighting these precious in my life
I know my mind should be on shining and getting grammis
But these streets won't say a goodbye
[Verse - SNOOP DOGG]
Blokům, které zvyšují mě, nepřátelé a krajani,kteří to udělali
Jsem dost silný,abych se pověsil na rohy,a táhl se
Kritici se divili, když jsem stárnul
Ale pokud jsem to staré opustil, pak mě opravdu neznají,
A nevím, my se neměníme, jsme prostě vždy závislí
Životu, který máte, vděčím po ulicím, jsem vám dluzný
Vzali mě,když mě máma nechtěla, divokému dítěti a policajtům
Asi ne teď, všechno co mám je domov,
učili mě jak být člověkem
V co ne, jak na brzdu uncí na gramy?
Důvod, proč jsem tak příjemný s míma rukama? Hovno, ty myslíš, že jsem zapomněl, páni
[VERSE - SNOOP DOGG]
To the the blocks that raise me, the enemies and the homies that made
Me, tough enough to hang on the corners that would moul me
Critics wonder if I'm tryna be the old me,
But if the thing the old me ever left, then they don't really know me,
And don't know, we don't change, we just become OG, you always addicted
To the life, you just don't OD, I owe the streets before they owe me
Took me in when my moma didn't want me, to wild to be a child, and cops
Not around now, all I got now is the homies, to teach me, how to be a man
In what not, how to brake ounces in the grams ??
The reason I'm so nice with my hands ?? shit, you think I forgot, man
[CHORUS - Charlie Wilson]
Jsem muž, musím dbát na moji rodinu
Boj proti těm důležitým v mém životě
Vím, že moje mysl by měla zářit a získat grammis
Ale těmto ulicím musím říci sbohem
[CHORUS - CHARLIE WILSON]
I'm a man I gotta take care of my family
Fighting these precious in my life
I know my mind should be on shining and getting grammis
But these streets won't say a goodbye
[Verse - SNOOP DOGG]
Děkuji, dobrý každý den, že chlapec mohl plivat
A po celém světě si užívají moje hovno
Vím, že mám spoustu dalších bojů, abych šel dál
Mám, krásnou ženu a nádherné děti
Ale to by nebylo správné, kdybych ignorovat hovno
Udělali mě, jaký jsem,hudba v muži
Řekli mi, že můžu pro svět dát hovno
Nebylo to pro hovno, stačilo říct drž se plánu
Pravděpodobně bude zbraň namísto péra v ruce
Pravděpodobně bude dub?? s mím mužem
Vůdci na ulicích říkají že to opravdu není rozumět
Všechno co jsem měl byl blok,kde jsem nemel fanoušky
Zabalené v rozích,ani jsem se nemohl otočit
Všechno ci jsem měl,krajan,ani jsem neměl děti
Pokud to všechno přijde dolů a my carrer byl na konci, jsem si jist, že mé jisté jméno je
Život .. v Ulicích
[VERSE - SNOOP DOGG]
Thank good every day that the boy could spit
And all around the world they enjoyin' my shit
I know I got plenty more wars to get
I got a, beautiful wife and some gorgeous kids
But it wouldn't be right if I ignore the shit
They made me how I am, the music in the man
Told me that I can for the world gave a damn
If it wasn't for my shit, they sayin' stick to the plan
Probably be a gun instead of a pen in my hand
Probably be doin' a dub and the ?? with my man
The say leaders streets but they don't really understand
All I had was the block, when I didn't have fans
Wrapped on the corners when I couldn't get spins
All I had was the homies when I didn't have kids
If it all come down and my carrer was to end, I'm sure my name
Would live.. in the streets
[CHORUS - Charlie Wilson]
Jsem muž, musím dbát na moji rodinu
Boj proti těm důležitým v mém životě
Vím, že moje mysl by měla zářit a získat grammis
Ale tyto ulicím musím říci sbohem
[CHORUS - CHARLIE WILSON]
I'm a man I gotta take care of my family
Fighting these precious in my life
I know my mind should be on shining and getting grammys
But these streets won't say a goodbye
Já prostě nemůže říct sbohem
I just can't say goodbye Nelze říct sbohem
Sbohem
Sbohem
Nelze říct sbohem
Sbohem
Sbohem
Nelze říct sbohem
Sbohem
Sbohem
Nelze říct sbohem
Sbohem
Sbohem
I can't say goodbye
Goodbye
Goodbye
I can't say goodbye
Goodbye
Goodbye
I can't say goodbye
Goodbye
Goodbye
I can't say goodbye
Goodbye
Goodbye
Můžete mít člověk z ulice,
Ale nemůžete vzít ulici z člověka
You can take the man out the streets,
But you can't take the streets out the man

Text přidala Silvík10

Text opravil ShadyArtik

Video přidala katurinka

Překlad přidala -terik-

Překlad opravil ShadyArtik

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Snoop Dogg texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.