Playlisty Kecárna
Reklama

Become The Storm - text, překlad

playlist Playlist
The rain is nothing to fear
When you become the storm
Déšť není nic, čeho se bát
Když se staneš bouří
Suffering is to speak the truth and I'm not willing to hear
Working harder than before with nothing to show but tears
With only time, its hands to help, it's the hurt that we must let go
Pardoned, forgiven for their sins and what they put us through
Utrpení promlouvá k pravdě a já odmítám poslouchat
Makám tvrději než kdy dřív bez ničeho krom slz, co bych ukázal
Jedinkrát, jejich ruce na pomoc, bolí to, když to musíme nechat být
Prominutí, odpuštění za jejich hříchy a to, čím nás provedli
The rain is nothing to fear
When you become the storm
Déšť není nic, čeho se bát
Když se staneš bouří
We are not here to suffer
But what we get through makes us tougher
We are not here to suffer
But what we get through makes us tougher
Oh!
Nejsme tady, aby jsme trpěli
Ale to co získáme nás posílí
Nejsme tady, aby jsme trpěli
Ale to co získáme nás posílí
Oh!
Suffer all the innocent who say that they don't belong
Can't find the strength that they deserve, give them the ones who do not wrong
I know we weren't mean for love, time to break down every single door
And it keeps us trapped and torn
I know we are more than this, no more time to reminisce, it's war
And it's right outside our doors
Všichni nevinní, kteří tvrdí, že tam nepatří, trpí
Nemohouc najít sílu, jež si zaslouží, dávajíc ji těm jediným, kdo ji nezneužije
Vím, že jsme nebyli zamýšleni pro lásku, časem, rozrážejícím všechny dveře
A držícím nás rozdělený a odtrhnutý
Vím, že jsme víc než tohle, už víckrát žádný vzpomínky, je válka
A klepe na naše dveře
The rain is nothing to fear
When you become the storm

Déšť není nic, čeho se bát
Když se staneš bouří
We are not here to suffer
But what we get through makes us tougher
We are not here to suffer
But what we get through makes us tougher
Nejsme tady, aby jsme trpěli
Ale to co získáme nás posílí
Nejsme tady, aby jsme trpěli
Ale to co získáme nás posílí
Sometimes we suffer
The time we get tougher
Sometimes we suffer
Sometimes we get tougher
Někdy trpíme
Ten čas, kdy sílíme
Někdy trpíme
Někdy sílíme
We are not here to suffer
But what we get through makes us tougher
We are not here to suffer
But what we get through makes us tougher
We are not here to suffer
But what we get through makes us tougher
(Become the storm)
We are not here to suffer
But what we get through makes us tougher
Become the storm!
Nejsme tady, aby jsme trpěli
Ale to co získáme nás posílí
Nejsme tady, aby jsme trpěli
Ale to co získáme nás posílí
Nejsme tady, aby jsme trpěli
Ale to co získáme nás posílí
(Staň se bouří)
Nejsme tady, aby jsme trpěli
Ale to co získáme nás posílí
Staň se bouří!

Text přidal Pennywise

Video přidal Pennywise

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

For The Love Of Metal

Reklama

Dee Snider texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.