Playlisty Akce
Reklama

I Know It's Over - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Oh Mother, I can feel the soil falling over my head
And as I climb into an empty bed
Oh well. Enough said
I know it's over - still I cling
I don't know where else I can go
Oh...
Oh Matko, cítím půdu, která padá na mou hlavu
A jak lezu do prázdné postele
Oh, dobře. Stačilo
Vím, že je konec - stále se držím při životě
Nevím, kam jinam můžu jít
Oh...
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head
See, the sea wants to take me
The knife wants to slit me
Do you think you can help me?
Oh Matko, cítím půdu, která padá na mou hlavu
Vidíš, moře mě chce vzít
Nůž mě chce podříznout
Myslíš, že mi můžeš pomoci?
Sad veiled bride, please be happy
Handsome groom, give her room
Loud, loutish lover, treat her kindly
Though she needs you more, than she loves you
Smutkem zahalená nevěsto, prosím, buď šťastná
Pohledný ženichu, dej jí prostor
Hlasitý, nevychovaný milenče, chovej se k ní laskavě
Myslím, že tě potřebuje víc, než tě miluje
And I know it's over - still I cling
I don't know where else I can go
Over and over and over and over
Over and over, la...
A já vím, že je konec - stále se držím při životě
Nevím, kam jinam můžu jít
Pořád dokola a dokola a dokola
dokola a dokola, la...
I know it's over
And it never really began
But in my heart it was so real
And you even spoke to me, and said:
"If you're so funny,
then why are you on your own tonight?
And if you're so clever,
then why are you on your own tonight?
If you're so very entertaining,
then why are you on your own tonight?
If you're so very good-looking,
why do you sleep alone tonight?
I know, cause tonight is just like any other night
That's why you're on your own tonight
With your triumphs and your charms
While they're in each other's arms..."
Vím, že je konec
A ani to doopravdy nezačalo
Ale v mém srdci to bylo tak skutečné
A dokonce jsi na mě promluvila a řekla:
"Když jsi tak legrační,
tak proč jsi dnes v noci sám?
A když jsi tak chytrý,
tak proč jsi dnes v noci sám?
Když jsi tak zábavný,
tak proč jsi dnes v noci sám?
Když jsi tak pohledný,
proč dnes v noci spíš sám?
Já vím, protože dnešní noc je jako každá jiná
Proto jsi dnes v noci sám
Se svými úspěchy a půvaby
Zatímco oni jsou jeden druhému v náruči..."
It's so easy to laugh
It's so easy to hate
It takes strength to be gentle and kind
Over, over, over, over
Je to tak snadné se smát
Je to tak snadné nenávidět
Chce to sílu být něžný a laskavý
Pořád dokola, dokola, dokola, dokola
It's so easy to laugh
It's so easy to hate
It takes guts to be gentle and kind
Over, over
Je to tak snadné se smát
Je to tak snadné nenávidět
Chce to odvahu být něžný a laskavý
Pořád dokola, dokola
Love is natural and real
But not for you, my love
Not tonight, my love
Love is natural and real
But not for such as you and I, my love
Láska je přirozená a skutečná
Ale ne pro tebe, má lásko
Ne dnes v noci, má lásko
Láska je přirozená a skutečná
Ale ne pro takové jako ty a já, má lásko
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head
Oh Matko, cítím půdu, která padá na mou hlavu
Oh Matko, cítím půdu, která padá na mou hlavu
Oh Matko, cítím půdu, která padá na mou hlavu
Oh Matko, cítím půdu, která padá na mou hlavu
Oh Matko, cítím půdu, která padá na mou hlavu
Oh Matko, cítím půdu, která padá na mou hlavu
Oh Matko, cítím půdu, která padá na mou hlavu
Oh Matko, cítím půdu, která padá na mou hlavu

Text přidala glasspiano

Text opravil Hewson

Video přidal obladi

Překlad přidala coralinee

Překlad opravil ZombieHead

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Morrissey v písni poukazuje na "obraz současného manželství", kde po pár letech vzájemná láska mezi manželi ochladne a dojde k odloučení - respektive rozvodu, ať už z důvodu nevěry či jiného problému (Hewson)
  • V písni se Morrissey ujímá role mluvčího - ženicha. Po pár letech manželství vzájemná láska ochladla, manželka si najde milence a manžel (Morrissey) zůstává sám a pociťuje jako by byl pohřben zaživa v půdě své vlastní osamělosti. Na lásku sice věří, ale čím dál víc se vztahuje do sebe a přemýšlí o sebevraždě (Hewson)
Reklama

The Queen Is Dead

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.