Kecárna Playlisty
Reklama

Fallen - text, překlad

playlist Playlist
Take me to the truth
Take me home with you
Change my taste in music
(I'm fallen) Make me rise with you
(She likes me) I'm surprised you do
Vezmi mě za pravdou
Vezmi mě s sebou domů
Změň můj vkus na hudbu
(Padám) Nech mě s tebou vzrůst
(Má mě ráda) Jsem překvapený že máš
Look, your love's like a river, bae
I've seen better days, yeah
And my soul, you penetrate, I need your energy
Vibrations make me levitate, sipping Hennessy
Reading bell hooks, she just sayin'
Hele, tvoje láska je jako řeka, zlato
Viděl jsem lepší dny, yeah
A moje duše, tvoje proniknutí, potřebuji Tvou energii
Vibrace mě nutí se vznášet, usrkávám Hennessy
Čtu Bellu Hooks, a ona prostě říká
I'm surprised you do (baby)
I won't lie to you (I love you)
I'm your guy who's new
Hide me from the blue
I'm dying on the moon
And I just needed you
Jsem překvapený že máš (zlato)
Nebudu ti lhát (Miluji tě)
Jsem tvůj kluk který je nový
Schovej mě před splínem
Umírám na měsíci
A prostě tě potřebuji
Baby, you are so unusual like cutting cuticles
But that is just what makes you beautiful
Like watching tulips grow
When you walk, it's just slow motion baby
Why you moving slow?
And when you talk, I got my lasers on you like a UFO
Girl your eyes are like the open sea, the simple poetry
This whole generation, OMG, I see its soul, it's older
We should build a city overseas, this country kinda cold
I mean they feed the children dopamine
And leave them on the sofa
I mean, ah, I need someone to renounce with, whoa
Ice bucket challenge in the fountain, whoa
Chance of finding you, one in a hundred thousand, whoa
I just wanna kiss you on the mountain, whoa
Zlato, jsi tak neobvyklá jako zasřižená kůžička na nehtech
Ale to je to co tě dělá krásnoou
Jako sledovat tulipány růst
Když chodíš, je to zpomalený pohyb zlato
Proč se pohybuješ tak pomalu?
A když mluvíš, mířím na tebe svůj laser jako UFO
Děvče, tvoje oči jsou jako otevřené moře, jednouduchá poezie
Tahle celá generace, OMG, vidím její duši, je starší
Měli bychom postavit město v zámoří, tato země je vcelku chladná
Mám na mysli že krmí děti dopaminem
A nechává je ležet na pohovce
Mám na mysli, ah, potřebuji se zřeknout, whoa
,,Ice bucket challenge" v kašně, whoa
Šance najít tebe je jedna ku sto tisícům, whoa
Chci tě jen líbat na horách, whoa
Spend some time with you
I might bend the rules
Cause I'm in love with you
You can see the truth
I will show you soon
Just meet me on the moon

Strávit s tebou nějaký čas,
možná zohýbám pravidla
Protože jsem do tebe zamilovaný
Můžeš vidět pravdu
Brzy ti jí ukážu
Prostě se se mnou sejdi na Měsíci
She said, "love is a strong word"
Said, "love is a strong word"
Well I'mma sing it for you baby, I'll be your song bird
If you don't have no loving
How we supposed to move on, word?
Heard a brother just got shot
Because he stopped on the wrong curb
If love is a strong word, love is a strong word
Then we'll need lots of loving if we wanna move on, word
And I'ma sing it to you, baby, I'll be your song bird
But I'ma keep it honest with you
Ona řekla ,,Láska je silné slovo"
Řekla ,,Láska je silné slovo"
Tak to pro tebe zazpívám zlato, budu tvůj zpěvný pták
Když nemáš žádné milování
Jak se můžeme posunout dál, slovo?
Slyšel jsem že brácha byl právě střelen
protože zastavil na špatné obrubníku
Jestli je láska silné slovo, láska je slné slovo
pak budeme potřebovat víc milování, pokud se chceme posunout dál
A já to pro tebe zazpívám zlato, budu tvůj zpěvný pták
I won't lie to you
My pride dies with you
Girl, I love you too
I will see you soon
Your homework is due
Nebudu ti lhát
Má víra zemře s tebou
Děvče, taky te miluju
Brzy tě uvidím
Tvůj domácí úkol je povinný

Text přidala NicolLahey

Video přidala NicolLahey

Překlad přidala barborienkak

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

SYRE

Reklama

Jaden Smith texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.