Playlisty Akce
Reklama

Behind The Mask - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Step into my office, don't bother with the door
Get yourself comfortable, we're gonna be here for
Another six hours, all the kids went home
I'm the nightly overwatch of the party zone
Vstup do mé kanceláře, neobtěžuj se s dveřmi
Udělej si pohodlí, budeme tu
Dalších šest hodin, všechny děti odešly domů
Nočně jsem sledoval večírkovou zónu
With a torch in hand, camera feed on display
A view of every room, when I see a little movement
From the corner of my eye, move quick, hesitate
And I'll probably die...
Probably die...
S pochodní v ruce, foťák se krmil displayem
Výjev každého pokoje, když vidím malý pohyb
Koutkem oka, hýbej se rychle, neváhej
A nejspíš zemřu...
Nejspíš zemřu...
Lights flicker, and the shadows crawl
I wear the face of my enemy as I
Hide behind the mask, hide behind the mask
Světla blikají a stíny se plazí
Nosím tvář mého nepřítele když se
Schovávej se za maskou, skrývej se za maskou
Wait for the demons to travel by
Just don't breathe and tremble as I
Pray behind the mask, pray behind the mask
Čekej na démony s kterými pocestuješ
Jen nedýchej a třes se když
Modli se za maskou, modli se za maskou
"Night one, night two, night three, night four
You really are a trooper, so welcome back for more
You keep your wits about you and you know to bide your time
You've got this in control, see I told you you'd be fine"
"Noc jedna, noc dvě, noc tři, noc čtyři
Opravdu jsi voják, tak vítej zpět pro víc
Nechej si svůj důvtip o sobě a víš, že čekáš na svůj čas
Máš tuhle kontrolu, dívej, řekl jsem, že budeš fajn"
I really don't trust him, he fills me with doubt
That cheerful phone guy's voice, as he chats to me about
A harmless mangled mess of Foxy 2, just lying on the floor
But I blink for a second, he's not there anymore
Opravdu v něj nevěřím, plní mě pochybností
Ten veselý hlas chlapa z teefonu, když se mnou mluví
Neškodný rozdrcený nepořádek Foxy 2, jen ležím na podlaze
Ale na chvíli blikám, už tu dlouho není
Lights flicker, and the shadows crawl
I wear the face of my enemy as I
Hide behind the mask, hide behind the mask
Světla blikají a stíny se plazí
Nosím tvář mého nepřítele když se
Schovávej se za maskou, skrývej se za maskou
Wait for the demons to travel by
Just don't breathe and tremble as I
Pray behind the mask, pray behind the mask
Čekej na démony s kterými pocestuješ
Jen nedýchej a třes se když
Modli se za maskou, modli se za maskou

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.