Playlisty Kecárna
Reklama

Veronica - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I miss Veronica
Veronica's dead and gone
I miss Veronica
and just before the dawn
I pray the door will open wide
someone will walk inside
but, it's not Veronica
My Sweet Suicide
Stýská se mi po Veronice
Veronika je mrtvá a pryč
Stýská se mi po Veronice
A jen před úsvitem
Se modlím, aby moje dveře byly do široka otevřené
Někdo vejde dovnitř
Ale, není to Veronika
Moje sladká sebevražda
I miss Veronica
A little more every day
I miss Veronica
as I sit beside her grave
and then I think about that night
wondert why she took her life
but, you lose Veronica
You could've been my wife
Stýská se mi po Veronice
Trošku víc každý den
Stýská se mi po Veronice
Jak sedím vedle jejího hrobu
A pak myslím o téhle noci
Zajímalo by mě proč si vzala život
Ale, ztratil jsi Veroniku
Mohla jsi být moje žena
It's just like you
to bid adieu
just thinking of yourself
Suicide
you lived and died
for you and no one else
no one else
no one else
Yeah yeah yeah
Je jen jako ty
Aby nabídla adié
Jen přemýšlící o sobě
Sebevražda
Žila jsi a zemřela jsi
Pro sebe a nikoho jiného
Nikoho jiného
Nikoho jiného
Yeah, yeah, yeah
I miss Veronica
beneath the mistle toe
No Happy Hannukah
cause shes six feet below
and though I breathe a heavy sigh
my eyes are cold and dry cuz
I miss Veronica
but not enough to cry
Stýská se mi po Veronice
Pod jmelím
Není to veselá chanuka
Protože je šest stop pod zemí
A když jsem si těžce povzdechl
Moje oči byly chladné a suché, protože
Se mi stýská po Veronice
Ale ne tolik, abych plakal
It's just like you
to bid adieu
just thinking of yourself
Suicide
you lived and died
for you and no one else
no one else
no one else
Yeah yeah yeah
Je jen jako ty
Aby nabídla adié
Jen přemýšlící o sobě
Sebevražda
Žila jsi a zemřela jsi
Pro sebe a nikoho jiného
Nikoho jiného
Nikoho jiného
Yeah, yeah, yeah
I blame Veronica
for leaving me alone
And I knew Veronica
but how could I have known
because sometimes you just can't tell
So dance with the reaper, Jezebel cuz
I curse Veronica
I hope she burns in hell
Obviňuju Veroniku
Za to, že mě opustila
A znal jsem Veroniku
Ale jak jsem mohl vědět
Protože někdy jen prostě nemůžeš říct
Tak tanči se smrtkou, Jezebel, protože
Proklínám Veroniku
Doufám, že hoří v pekle

Text přidala sisinka010

Video přidala sisinka010

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Destroyed

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.