Playlisty Kecárna
Reklama

I Want 'em Dead - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I took my car in to get it fixed
And I give the keys to some teethless hick
Who picks his nose and spits
I want him dead!
Vzal jsem auto do opravny
A dávám klíčky do balíku
Kdo získá jeho nos a plivance
Chci ho mrvého!
And later on I go to shop for clothes
And the sales clerk strikes a snotty pose
"Can I help you with those?"
I want him dead!
A později jsem šel do obchodu pro oblečení
A prodavač udeří arogantní pózou
"Můžu vám s tímhle pomoct?"
Chci ho mrtvého!
And every time I see that stuck up topless dancer
I only want her to grow old and die of cancer
Cause I wanna set a bonfire in her hair
See her fry in the electric chair
Cause thats how much I care
I want her dead!
A pokaždé když vidím, že jsem uvízl u tanečnice
Jen chci aby zestrárla a zemřela na rakovinu
Protože chci sežehnout její vlasy
Vidět ji se smažit na elektrickém křesle
Protože tak moc se starám
Chci ji mrtvou!
And I ask myself well how can it be right
To wish these awful deaths on people day and night
But when I ask why thats the way that it must be
I only tell myself 'well better them than me'
A ptám se sebe jak to může být správné
Přát někomu hroznou smrt ve dne a v noci
Ale když se sptám proč to tak musí být
Pouze si říkám "dobře, lepší oni než já"
Cause it's not that I'm such an awful guy
Don't ask me cause I don't know why
But certain people must die
I want 'em dead!
Protože je to tak, že jsem hrozný chlap
Neptej se mě protože nevím proč
Ale někteří lidé musí zemřít
Chci je mrtvé!
Yeah, I wish they'd take a leap from a windowsill,
Or overdose on sleeping pills
Curiosity kills
I want 'em dead!
Yeah, přeju si aby skočili z parapetu
Nebo se předávkovali prášky na spaní
Koriozní zabití
Chci je mrtvé!
Everyone who's afraid to dance
And everyone who wears panters' pants
And the whole nation of France
I want 'em dead!
Každý kdo se bojí tančit
A každý kdo nosí kalhotky
A celý národ Francie
Chci je mrtvé!
You better take a dive on a live grenade
Or slit your throat with a razor blade
I wish you'd all get aids
I want 'em dead!
Radši se potop pro odjištěný granát
Nebo se podřízni žiletkou
Přeju si abys dostal AIDS
Chci je mrtvé!
Whoaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
They got a go
They got a go
They got a go
I want 'em dead!
And IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Don't know why they got a die
But I want them dead!
Whoaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Musí jít
Musí jít
Musí jít
Chci je mrtvé!
A jáááááá
Nevím proč musí zemřít
Ale chci je mrtvé!
De-de-de-dead
Dead
Dead
Dead
I want 'em dead
DEAD!
Mr-mr-mr-mrtvé
Mrtvé
Mrtvé
Mrtvé
Chci je mrtvé
MRTVÉ!

Text přidala sisinka010

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Destroyed

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.