Playlisty Kecárna
Reklama

I Don't Wanna Be a Homosexual - text, překlad

playlist Playlist
People are telling me
That I'm missing out on the fun
'Cause I don't go anywhere
And I don't meet anyone
Lidé mi říkají
Že postrádám nějakou zábavu
Protože nikam nechodím
A nikoho nepotkávám
But I know how rumors fly
When you're a lonely guy
And I'm here to tell you it's a lie
Ale já vím, jak zvěsti létají
Když jsi osamělý chlap
A jsem tu, abych ti řekl, že je to lež
There's strange things going on
At night most everywhere
You know those places well
And you've never seen me there
Podivné věci se tu dějí
V noci téměř všude
Znáš ta místa dobře
A nikdy jsi mě tam neviděl
I walk by other men
And I don't notice them
But then those rumors start again
Chodím k jiným mužům
A nevšímám si jich
Ale pak tyhle zvěsti začínají znova
So I'm gonna tell the world
I don't wanna be a homose****
I'm gonna find a girl
'Cause I don't wanna be a homose****
I guess that it's okay
If other guys are gay
But my hormones are one-directional
And I don't wanna be a homose****
Tak se chystám říct světu
Nechci být homosexuál
Najdu si holku
Protože nechci být homosexuál
Hádám, že je to okay
Když jiní chlapi jsou gayové
Ale moje hormony jsou jednosměrné
A nechci být homosexuál
Somebody tell me what I did to start this talk
Is it the way I look; is it the way I walk?
Někdo mi říká, že že bych se měl dát do téhle diskuze
Je to způsob, kterým se dívám; je to způsob, kterým chodím?
Is it the clothes I wear
That make the people stare?
Is it the way I comb my hair?
Je to oblečením které nosím
Že na mě lidé zírají?
Je to způsobem, kterým si češu vlasy?
I'm only hoping maybe there will come a day
When I can make them understand that I'm not gay
Nedoufal jsem, že příjde den
Kdy je donutím pochopit, že nejsem gay
But till that day is here
I guess I'll live in fear
And I curse the day I pierced my ear
Ale dokud ten ten nepříjde
Hádám, že budu žít v obavě
A proklínám ten den, kdy jsem si propíchl ucho
There's nothing wrong with me
I don't wanna be a homose****
Know what I want to be
And I don't wanna be a homose****
Nic se mnou není špatně
Nechci být homosexuál
Věz, čím chci být
A nechci být homosexuál
Soft boys and closet queens
Think Judy Garland's keen
But I don't think she's nothing special
And I don't wanna be a homose****
Měkcí chlapci a skříňové královny
Myslí, že JudyGarland má zájem
Ale já si nemyslím, že je něco zvláštního
A nechci být homosexuál
So now I'm wondering if maybe they're not right
I've gone all paranoid and I can't sleep at night
Tak teď přemýšlím, že možná nejsou v pořádku
Stal jsem se paranoidním a nemůžu v noci spát
I went to see the shrink
What did the doctor think?
I swear to God I saw him wink
Šel jsem k psychiatrovi
Co si myslel doktor?
Přisáhám bohu, že jsem ho viděl mrknout
I pray that I am wrong
I don't wanna be a homose****
Why did I write this song
If I don't wanna be a homosexual?
Modlím se za to, abych se mýlil
Nechci být homosexuál
Proč jsem napsal tenhle song
Když nechci být homosexuál?
I hope it's not too late
For them to set me straight
I'm gonna see a real professional
'Cause I don't wanna be a homose****
Doufám, že není moc pozdě
Aby ze mě udělali heterosexuála
Uvidím skutečné profesionály
Protože nechci být homosexuál
No
No, no, no, no
No, no, no, no, no
No, no, no, no, no, no
Ne,
Ne, ne, ne, ne
Ne, ne, ne, ne, ne
Ne, ne, ne, ne, ne, ne
I don't wanna be a homose**** . . . Nechci být homosexuál...
I don't wanna go with guys named Seamus
I don't wanna be rich and famous
I don't wanna go to a French art festival
I don't wannt be a homose****
Nechci jít klukama jménem Seamus
Nechci být bohatý a slavný
Nechci jít na francouzský festival umění
Nechci být homosexuál
I guess that it's okay
If other guys are gay
Hádám, že je to okay
Když jiní chlapi jsou gayové

Text přidala sisinka010

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Destroyed

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.