Playlisty Kecárna
Reklama

Blackmail - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Well, your father's in Bermuda
And the milkman's overjoyed
Your maid is into bondage
And I've got Polaroids
No, tvůj otec je na Bermudách
A mlékař je přešťastný
Tvá pokojská je v poddanosti
A já mám Polaroidy
And I was on the corner
When you wrecked your mother's Porsche
But why should I inform her
About your poor misfortune?
A byl jsem na rohu
Když jsi naboural Porche své matky
Ale proč bych ji měl informovat
O tvém neštěstí?
'Cause everyone has secrets
But sometimes you get caught
So if it's just between us
My silence can be bought
Blackmail . . . blackmail
Protože každý má tajemství
Ale někdy tě chytí
Tak jestli je to jen mezi náma
Moje mlčení lze koupit
Vydírání... vydírání
I was looking through your closet
When I found your water bong
Your stash of Turkish hash
And a twelve-inch rubber dong
Díval jsem se do tvého šatníku
Když jsem našel tvou vodní dýmku
Tvou skrýš tureckého hašiše
A dvanáctipalcový gumový penis
And I won't tell your family
About your last abortion
So you can call it "bribery"
But I prefer "extortion"
A neřeknu tvé rodině
O tvém posledním potratu
Takže tomu můžeš říkat "úplatkářství"
Ale dávám přednost "vydírání"
Well, my counselor is a dealer
And the football coach is queer
The school nurse and the dean of boys
Are having an affair
Dobrá, můj poradce je dealer
A fotbalový trenér je divnej
Školní sestra a děkanovi chlapci
Mají poměr
And someone shot the rent-a-cop
And I'm the only witness
But I won't tell you who it was
'Cause it's none of your business
A někdo zastřelil najmutého policistu
A já jsem jediný svědek
Ale neřeknu ti, kdo to byl
Protože ti do toho nic není

Text přidala sisinka010

Video přidala sisinka010

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Destroyed

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.