Playlisty Akce
Reklama

Yen - text, překlad

playlist Playlist
You're the sin that I've been waiting for
The hands around my throat
It's all I can think about
The smell of sweat and blood
I would feed you all my pleasures
Just to drown in all of yours
Have you heard of me?
Are you hurting me?
Let me savor what I'm waiting for
A chance to make me choke
You're all I can think about
The taste is red in rust
Can I hold you in my mouth
Until I fade into this form?
Can you covet me?
Will you breathe for me?
Ty jsi hřích na který jsem čekal
Ruce kolem mého hrdla
Jsou vše na co dokážu myslet
Pach potu a krve
Nakrmil bych tě vší svou radostí
Jen abych se utopil ve vší tvé
Už jsi o mě slyšela?
Ubližuješ mi?
Nech mě okusit to, na co čekám
Šanci mě zadusit
Ty jsi vše na co dokážu myslet
Chuť je rudá po korozi
Smím tě držet v mých ústech
Dokud nepadnu do této podoby?
Dokážeš po mě toužit?
Budeš za mě dýchat?
As the knife goes in, cut across my skin
When my death begins
I wanna know that I was dying for you
I died for you
As the knife goes in, cut across my skin
When my death bеgins
I wanna know that I was dying for you
I died for you
Když nůž vniká dovnitř, řeže přes mou kůži
Když má smrt začíná
Chci vědět že jsem umíral pro tebe
Zemřel jsem pro tebe
Když nůž vniká dovnitř, řeže přes mou kůži
Když má smrt začíná
Chci vědět že jsem umíral pro tebe
Zemřel jsem pro tebe
I don't know what has happened yеt
A surge of panic seen
Worry when it's not a fact
This game is fine by me
All the words for retribution
Only add up to revenge
Overpower me
Devour me
Ještě nevím co se stalo
Viditelný nával paniky
Starost když to není skutečnost
Tato hra je podle mě fajn
Všechna ta slova pro odplatu
Pouze přidávat k pomstě
Přemoz mě
Pohlť mě
As the knife goes in, cut across my skin
When my death begins
I wanna know that I was dying for you
I died for you
As the knife goes in, cut across my skin
When my death begins
I wanna know that I was dying for you
I died for you
Když nůž vniká dovnitř, řeže přes mou kůži
Když má smrt začíná
Chci vědět že jsem umíral pro tebe
Zemřel jsem pro tebe
Když nůž vniká dovnitř, řeže přes mou kůži
Když má smrt začíná
Chci vědět že jsem umíral pro tebe
Zemřel jsem pro tebe
Show me all the depths are the same
Show me you'll remember my name
Show me all the depths are the same
You will remember my name
Ukaž mi že všechny hloubky jsou stejné
Ukaž mi že si budeš pamatovat mé jméno
Ukaž mi že všechny hloubky jsou stejné
Budeš si pamatovat mé jméno
I wish this pain could last forever
Forever
I wish this kill could make me suffer for you
Doufám že tato bolest bude trvat navždy
Navždy
Doufám že toto zabití mě přiměje trpět pro tebe
As the knife goes in, cut across my skin
When my death begins
I wanna know that I was dying for you
I died for you
As the knife goes in, cut across my skin
When my death begins
I wanna know that I was dying for you
I died for you
Když nůž vniká dovnitř, řeže přes mou kůži
Když má smrt začíná
Chci vědět že jsem umíral pro tebe
Zemřel jsem pro tebe
Když nůž vniká dovnitř, řeže přes mou kůži
Když má smrt začíná
Chci vědět že jsem umíral pro tebe
Zemřel jsem pro tebe

Text přidal NemeZis

Videa přidali NemeZis, LordEdmund

Překlad přidal NemeZis

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • V písni se také objevuje odmaskovaný Corey Taylor jako ústřední protagonista videa. Je to teprve počtvrté, co se odmaskovaný Taylor objevil v jednom z hudebních videí kapely po "Before I Forget", "Dead Memories" a "Snuff." (DevilDan)
  • Videoklip k písni byl vydán 22. srpna 2022. Režíroval ho člen kapely Shawn Crahan a představuje kapelu vystupující ve velkém, strašidelném sídle se záběry znervózňujících, okultních postav. (DevilDan)
Reklama

The End, So Far

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.