Playlisty Kecárna
Reklama

Sarcastrophe - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Wallow in the winter of it
Discover what you truly covet
Underneath and far above it
You slither in all kinds of shit
Utápěj se v zimě
Zjisti, po čem opravdu toužíš
Pod a vysoko nad tím
Plazíš se ve všech druzích hoven
How could you forget about it?
Did you think you could minimize?
This is the age of consent
You'll get a day in the sun before I kill your fucking lights
Jak jsi mohl zapomenout?
Myslel sis, že můžeš minimalizovat?
Tohle je věk souhlasu
Získáš den na slunci než zabiju tvá zkurvená světla
Burn up in your atmosphere
Burn up in your utmost fear
Shoř ve své atmosféře
Shoř ve svém maximálním strachu
Desecrate your temples
Only hell and hate remain
Don't look for crows to scatter
Prepare for judgment day
Znesvěť své chrámy
Jenom peklo a nenávist zůstávají
Nehledej vrány k zaplašení
Připrav se na soudný den
We. Are. Kill. Gods. My. Jsme. Bohové. Zabíjení.
The kings are falling down
Can I find a way to get there?
Bury your head in the ground
Will your falsify for your fair share?
When it's done, it's done - plus negative one
It's everybody's guess but the apathy won
Will you come testify in the court of myopic opinion
Or will you settle for oblivion?
Králové padají
Můžu najít cestu jak se sem dostat?
Strč hlavu do země
Zfalšuješ svůj spravedlivý podíl?
Když je hotovo, je hotovo - plus ten negativní
Je to takový odhad, ale apatie vyhrála
Půjdeš se svědčit k soudu krátkozrakého názoru
Nebo se spokojíš se zapomněním?
We. Are. Kill. Gods. My. Jsme. Bohové. Zabíjení.
We - We make this world worth saving
Are - Are you prepared to belive?
Kill - Kill everything that kills you
Gods - Live long and die for me
My - dáváme tomuto světu cenu ušetření
Jsme - jsi připraven domnívat se?
Zabití - zabij všechno, co tě zabíjí
Bohové - žij dlouze a zemři pro mě
Rape crutch and sick in the middle of an evidence bag that'll never obey
All these years spent hiding all the bodies
I can never be sure but I remember... the... graves!
Znásilni rozkrok a zvratky uprostřed důkazového sáčku, který se nikdy nepodřídil
Všechny ty roky strávené schováváním těl
Nemůžu si být nikdy jistý, ale vzpomínám si ...na ...hroby!
We. Are. Kill. Gods. My. Jsme. Bohové. Zabíjení.
We - We make this world worth saving
Are - Are you prepared to belive?
Kill - Kill everything that kills you
Gods - Live long and die for me
My - dáváme tomuto světu cenu ušetření
Jsme - jsi připraven věřit?
Zabití - zabij všechno, co tě zabíjí
Bohové - žij dlouze a zemři pro mě
Live long and die for me
Live long and die for me
Žij dlouze a zemři pro mě
Žij dlouze a zemři pro mě

Text přidal kuxik09

Text opravila Little_Purdy

Video přidala melmeloun

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil LilDick

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Corey: ,,Vidím nás jít dolů z kopce k našim odpůrcům, k těm, kteří si myslí, že naše kapela už skončila.'' (Lenin606)
Reklama

.5: The Gray Chapter

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.