Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I hate the way that this feels, the taste,
it's nothing new
Your words they overtake me here
I am, I'm yours I feel it deep in my skin
Your grace is poisonous Your eyes they focus in on mine
Hold me close we're sinking fast
Nesnáším způsob, jakým to cítím, tu chuť, není to nic nového
Tvá slova mě tady předstíhají
Já jsem, jsem tvůj, cítím to hluboko ve své kůži
Tvůj půvab je jedovatý
Tvoje oči se soustředí na moje
Drž mě blízko, potápíme se rychle
When all we know is falling I'll save something for you
You, who are all alone (all alone)
When everything is beautiful, when everything's Ok
Or even if it's not Ok I'll say:
it's all for you, for you, for you...
For you, for you, for you and only you!
Když všechno, co známe padá, zachráním něco pro tebe
Tebe, kdo je úplně sám (úplně sám)
Když je všechno krásné, když je všechno v pořádku
Dokonce i když to není v pořádku, tak řeknu:
Všechno je to pro tebe, pro tebe, pro tebe...
Pro tebe, pro tebe, pro tebe a jen tebe!
How can I convince myself that I,
I haven't been myself in a long time
There's blood on my hands and the killer's not my enemy
It's all for the sake of love
There's blood on my hands...
Jak se můžu přesvědčit, že já
Jsem nebyl sám sebou už dlouho
Mám na svých rukouch krev a vrah není můj nepřítel
Je to všechno pro smysl lásky
Mám na svých rukou krev...
I can feel it in my fingertips, and I can taste this in the air
I know somehow there is something new, I see it so clearly
I can feel your hand on my fingertips I see it oh, so clear
I know it's for you, I see so clear
Cítím to v konečcích prstů, a můžu to ochutnat ve vzduchu
Vím, že nějak je tu něco nového, vidím to tak čistě
Cítím tvou ruku na konečcích mých prstů, vidím to, oh, tak čistě
Vím, že je to pro tebe, vidím to tak čistě

Text přidala HayleyGinger

Text opravila ennie1997

Video přidala Linda909

Překlad přidala ennie1997

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sleeping With Sirens (Demo)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.