Playlisty Kecárna
Reklama

Two - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Sweetheart, you look a little tired
When did you last eat?
Come in and make yourself right at home
Stay as long as you need
Tell me, is something wrong?
If something's wrong, you can count on me
You know I'll take my heart clean apart, if it helps yours beat
Zlato, vypadáš trochu unaveně
Kdy jsi jedla naposledy?
Pojď dovnitř a chovej se jako doma,
zůstaň, jak dlouho budeš potřebovat
Řekni, je něco špatně?
Pokud je něco špatně, můžeš se na mě spolehnout
Vždyť víš, že rozeberu svoje srdce, pokud
to pomůže bít tomu tvému
It's okay if you can't find the words
Let me take your coat
And this weight off of your shoulders
Pokud nenacházíš slova, je to v pořádku
Sundám ti kabát
a to břímě, které nosíš na ramenou
Like a force to be reckoned with
A mighty ocean or a gentle kiss
I will love you with every single thing I have
Like a tidal wave, I'll make a mess
Or calm waters, if that serves you best
I will love you without any strings attached
Jako síla, se kterou je třeba počítat
Mocný oceán nebo něžný polibek
Budu tě milovat úplně vším, co mám
Jako přílivová vlna, nadělám nepořádek
nebo zklidním vody, pokud ti to vyhovuje víc
Budu tě milovat bez podmínek
It's okay if you can't catch a breath
You can take the oxygen straight out of my own chest
Pokud nemůžeš popadnout dech, je to v pořádku
Můžeš si vzít kyslík přímo z mého hrudníku
I know exactly how the rule goes:
Put my mask on first
No, I don't want to talk about myself
Tell me where it hurts
I just want to build you up, build you up
'Til you're good as new
And maybe one day I will get around fixing myself too
Vím přesně, jak zní to pravidlo:
Nejdřív si nasadím masku
Ne, nechci mluvit o sobě
Řekni mi, kde tě to bolí
Chci tě jen stavět, stavět
Dokud nebudeš jako nová
A jednoho dne se možná dostanu i k tomu,
že opravím sám sebe
I don't even know where to start
Already tired of trying to recall when it all fell apart
I just want to love you, to love you, to love you well
I just want to learn how, somehow, to be loved myself
Ani nevím, kde začít
Už jsem unavený vzpomínat, kdy se to všechno pokazilo
Chci tě jen milovat, milovat, milovat tě správně
Chci se jen naučit, jak být sám milován
Like a force to be reckoned with
A mighty ocean or a gentle kiss
I will love you without any strings attached
And what a privilege it is to love
A great honor to hold you up
Jako síla, se kterou je třeba počítat
Mocný oceán nebo něžný polibek
Budu tě milovat bez podmínek
A jaké privilegium je někoho milovat
Velká čest, že tě můžu držet zpříma
Like a force to be reckoned with
A mighty ocean or a gentle kiss
I will love you with every single thing I have
Like a tidal wave, I'll make a mess
Or calm waters if that serves you best
I will love you without any strings attached
I will love you without a single string attached
Jako síla, se kterou je třeba počítat
Mocný oceán nebo něžný polibek
Budu tě milovat úplně vším, co mám
Jako přílivová vlna, nadělám nepořádek
nebo zklidním vody, pokud ti to vyhovuje víc
Budu tě milovat bez podmínek
Budu tě milovat úplně bez podmínek

Text přidala marienka_c

Video přidala marienka_c

Překlad přidala freel

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Enneagram

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.