Playlisty Kecárna
Reklama

Bright & Early - text, překlad

playlist Playlist
bright and early,
through the curtains,
the sun comes pouring in.
filling glasses up with diamonds,
stirring where i’ve been
Zářivě a brzy,
přes závěsy,
slunce se rozlévá dovnitř.
Naplňuje sklenky diamanty,
míchajíc mi, kde jsem byl.
but it’s all trigger and effect.
dominoes at their best.
Ale je to všechno spoušť a efekt.
Domina ve svém nejlepším.
in the end i’m told
it taught me everything i know.
that the wreckage left behind,
will somehow make me grow.
Na konci jsem řečen
Přineslo mi to všechno, co vím.
Ten vrak opuštěný,
mě nějak přiměje vyrůst.
but why couldn’t i have been safe from the start?
soundly asleep.
Ale proč bych neměl být v bezpečí už od začátku?
V hlubokém spánku.
the warmth of blankets
makes me nervous.
i’d rather catch a cold.
Teplo peřin
mě znervózňuje
Raději bych dostal rýmu
like sparks in matches,
blink, you’ll miss it,
the future’s up in smoke.
Jako jiskřičky v sirkách,
blik, bude ti chybět,
budoucnost je již v dýmu.
though dust has settled,
I still smell the ashes
buried in my clothes.
Myslel jsem, že se prach usadil,
stále cítím kouř,
pohřbený v mém oblečení.
it’s all trigger and effect, i know…
dominoes at their best.
Je to vše spoušť a efekt, já vím..
Domina ve svém nejlepším.
in the end i’m told
it taught me everything i know.
but when the fire took our home,
i lost part of my soul.
Na konci jsem řečen
Přineslo mi to všechno, co vím.
ale když oheň vzal náš domov,
ztratil jsem část své duše.
from the ground up
i’ll keep building
houses into homes.
Od země vzhůru,
stále budu stavět,
z domů domovy.
’cause if trust is ribbon,
then patience ties it
in a perfect bow.
Protože kdyby byla důvěra stuhou,
potom trpělivost ji uváže
v perfektní mašličku.

Text přidal TonyFlooKey

Video přidala Carus

Překlad přidala ginnybreak

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Yearbook - November - EP

Reklama

Sleeping at Last texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.