Kecárna Playlisty
Reklama

Paranoia - text, překlad

playlist Playlist
Trapped, inside these four cornered walls
I try to sleep through the night, but hear their steps in the halls
Am I safer in here, or am I better off dead?
Convince me the eyes in the corner are just what's in my head
Chycen, v rozích těchto čtyř stěn
Snažím se v noci spát, ale slyším jejich kroky v halách
Jsem tu bezpečnější nebo bude lépe mrtvému?
Přesvědč mě, že ty oči v rohu jsou jen v mé hlavě
I hear,
"FEAR ME, I WON'T LET GO."
You can't convince me that my mind can be your only home
“YOU TRIED TO PUSH ME OUT YOU’RE ONLY
FIGHTING YOURSELFYOUR LIFE IS MINE BUT YOU’RE
WISHING IT WAS SOMEONE ELSE”
Slyším
"BOJ SE MĚ, NEODEJDU"
Nemůžeš mě přesvědčit, že má mysl může být tvůj jediný domov
"SNAŽIL SES MĚ VYPUDIT, BOJUJEŠ JEN SÁM SE SEBOU, TVŮJ ŽIVOT JE MŮJ ALE PŘEJEŠ SI, ABY BYL NĚČÍ JINÝ"
Taking the life I built and tearing it all down
We see our lives in the mirror
We don’t feel safe in ourselves
How we pick apart the details in the room
To distract the
Přijímám život, který buduji a vše strhávám
Vidíme naše životy v zrcadle
Necítíme se sami se sebou bezpečně
Jak vybíráme v místnosti detaily
Které rozptylují
“MIND GAMES
YOU PLAY”
Back against the wall
I need to wake from this dream
HRY S MYSLÍ
HRAJEŠ
Zády ke zdi
Potřebuju se probudit z tohoto snu
Fuck it, Kill me
My heads a mess I need to fucking escape
Seru na to, zab mě
Má hlava je zmatek, kterému potřebuju uniknout
I need out of this place
“KEEP ME
ALIVE
INSIDE”
Potřebuju vypadnout z tohoto místa
UDRŽ MĚ
NAŽIVU
UVNITŘ"
Breakout from the hell
We leave the room to save ourselves
Just relieve my mind
Safety in my hand
“DON’T LEAVE ME TO DIE HERE”
Útěk z pekla
Opouštíme pokoj, abychom se zachránili
Prostě mi uvolni mysl
Bezpečí v mých rukách
"NENECH MĚ TU UMŘÍT"
Just do it, just fucking do it.
Look me in the eyes and do it.
Prostě to udělej, prostě to kurva udělej
Podívej se mi do očí a udělej to
Someone show me what’s next. Někdo mi ukažte, co následuje

Text přidal Kortan

Video přidal Kortan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Lost In Dreams (EP)

Reklama

Sleep Waker texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.