Playlisty Kecárna
Reklama

World Painted Blood - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Disease spreading death
Entire population dies
Dead before you're born
Massive suicide
Vicious game of fear
It's all extermination now
Poison in your veins
Global genocide
Slaughter governs law
The apocalypse begins
Pain becomes the norm
Seeking homicide
Beware the coming storm
That starts illuminating fires
God is laughing hard
Man has gone insane
Nákaza spřádá smrt
Nepoctivá populace umírá
Mrtví, než ses narodil
Masivní sebevražda
Nechutná hra strachu
Všeobecné vyhlazení
Jed ve tvých žilách
Světová genocida
Vláda zabijáků
Apokalypsa začíná
Bolest stala se normou
Hledající vraždu
Obávající se přicházející bouřky
Začátky oslepujících plamenů
Bůh se nahlas směje
Člověk zešílel
World painted blood
No sanctuary
World painted blood
No sanctuary
Svět zbarvený krví
Žádné útočiště
Svět zbarvený krví
Žádné útočiště
Tip the human scale
Follow revelations plan
It must come to pass
Secret shadows lie
Blue print haunting dreams
In which manipulation wins
Speak no hidden fears
Religion neutralized
Emerged from the dark
Sadist mercenary ride
Realm of this world
Godless messengers
Sickless, mindless hate
Becoming evolution's cure
Planets usher in alignment
God has died
Dotek lidského úpadku
Následuj plán zjevení
Musí to přejít
Tajemství stínů
Modro straší ve snech
Ve kterých manipulace vítězí
Netajím své hrůzy
Vyznání neutralizované
Vynořilo se z temnoty
Sadistický mecenář přijíždí
Vláda jeho světa
Bezbožský posel
Bezmocný, bezmyslý
Stává se léčbou evoluce
Sluhové planety ve zbroji
Bůh zemřel
World painted blood
No sanctuary
World painted blood
No sanctuary
Svět zbarvený krví
Žádné útočiště
Svět zbarvený krví
Žádné útočiště
God send death, watch it bleed, justified
Manufactured lives born in hell
Angels fall, wings on fire, crucified
Terrorizing man, burn the world
Reflecting eyes, sickle swings, wave of blood
Suicidal mind from the start
Endless pain, open wounds, slit the throat
Radiation child seeks the throne
Bůh sesílá smrt, sleduj ji krvácet, oprávněně
Manufaktury zrodily se v pekle
Andělé padají, křídla hoří, ukřižována
Mučící člověk, pálí svět
Odraz očí, srpek se houpe, vlny krve
Sebevražedná mysl už od začátku
Nekonečná bolest, otevřené rány, podřež krk
Děti radiace hledají trůn
Strafing down demigods certain death
Coming from the stars, lord of all
Dark rift rise, flourish life, perish man
We destroy ourselves, cease to live
Children's blood feed the dead sea of flesh
Catastrophic fall rest in hell
Flaming corpse, screaming eyes, watch it die
Walk among the dead, pick your grave
Odstřelující polobohy, jistá smrt
Přicházející ze hvězd, pán všeho
Temnota povstává, životu hrozící, zabíjí člověka
Ničíme se, ustáváme v žití
Dětská krev krmí mrtvé moře plné těl
Katastrofický pád do pekel
Hořící mrtvola, křičící oči, sleduj ji umírat
Kráčet mezi mrtvými, vyber si svůj horb
[X4]
Like a disease spreading death
Erasing your existence
[X4]
Jako nákaza spřádající smrt
Vymázavající tvou existenci
Satan's hand begins the end
And frees the world forever
Gomorrah's dream to live in sin
Has reached it's critical mass
Man himself has become God
And laughs at his destruction
In which we trust a secret government
Is now in total collapse
Satanova ruka zahajuje konec
A navždy osvobozuje svět
Gomorrahův sen žije v hříchu
Dosáhl kritického bodu
Člověk stal se Bohem
A směje se své destrukci
Když jsme věřili své vládě
Která je v koncích
Disease spreading death
Entire population dies
Dead before you're born
Massive suicide
Vicious game of fear
It's all extermination now
Poison in your veins
Global genocide
Slaughter governs law
The apocalypse begins
Pain becomes the norm
Seeking homicide
Beware the coming storm
That starts illuminating fires
God is laughing hard
Man has gone insane
Nákaza spřádá smrt
Nepoctivá populace umírá
Mrtví, než ses narodil
Masivní sebevražda
Nechutná hra strachu
Všeobecné vyhlazení
Jed ve tvých žilách
Světová genocida
Vláda zabijáků
Apokalypsa začíná
Bolest stala se normou
Hledající vraždu
Obávající se přicházející bouřky
Začátky oslepujících plamenů
Bůh se nahlas směje
Člověk zešílel
World painted blood
No sanctuary
World painted blood
No sanctuary
Svět zbarvený krví
Žádné útočiště
Svět zbarvený krví
Žádné útočiště
Signs of disease, rivers red, blood in ice, plague
Signs of disease, rivers red, blood in ice, plague
Signs of disease, rivers red, blood
Welcoming our death
Znamení nákazy, rudé řeky, krev na ledě, vina
Znamení nákazy, rudé řeky, krev na ledě, vina
Znamení nákazy, rudé řeky, krev
Vítají naši smrt

Text přidal Roky

Video přidala youkiki100

Překlad přidala MissH

Překlad opravil Dghost

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

World Painted Blood

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.