Playlisty Kecárna
Reklama

Jihad - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I have witnessed your death
I've seen it many times
Your tortured screams
Your decrypted little mind
A father's son
With pathetic eyes that bleed
Twins in the end
Begin and let the brothers fall
Byl sem svědkem vaší smrti
Mnohokrát jsem ji viděl
Vaše mučivé výkřiky
Vaše sešlá malá mysl
Otcův syn
S vyděšenýma, krvácejíma očima
Dvojčata na konci
Začněmě a nechme bratry padnout
I will see you burned alive
Screaming for your God
I will hunt you down again for Him
Uvidím tě upáleného zaživa
Křičícího ke svému Bohu
Znovu tě pro něj uvidím umírat
God won't judge what I've done
He crawls upon my feet
A privileged pain
Beneath buried are your dead
On splintered bones I walk
Sifting through the blood
Besieged to fear
Await the coming of the God!
Bůh nebude soudit co jsem udělal
Plazí se pod mýma nohama
Privilegovaná bolest
Pod zemí pohřbeni jsou vaši mrtví
Na roztříštěných kostech kráčím
Prosívající skrze krev
Obležený ke strachu
Čekajíc příchod Boha!

I will watch you die again for Him
Znovu tě uvidím pro Něj umírat
Blood is raining downward
The stain reflects the sun
Conquered, divide within
Terrorize the mind
I seek the end
Rosary in hand
Your self reflection now spilling from the sky!

Krev prší dolů
Louže odráží slunce
Dobyto, uvnitř rozdělené
Terorizovat mysl
Viděl jsem konec
Je to tvůj růženec v ruce
Tvůj vlastní obraz taje
Rozlévá se z nebe!
I will see you burned alive
Screaming for your God
I will watch you die
Uvidím tě upáleného zaživa
Křičícího ke svému Bohu
Budu tě sledovat umírat
This is God's war!
God's war!
This is God's war!
God's war!
Tohle je Boží válka!
Boží válka!
Tohle je Boží válka!
Boží válka!
War of holy principles
I've seen God's helping your destruction
Slit the throat of heathen man
And let his blood dilute the water
Bury your dead!
Válka svatých principů
Viděl jsem Boha pomáhajícího s vaším zničením
Rozříznutím krku pohana
A nechť jeho krev rozředí vodu
Pohřběte své mrtvé!
Fuck your God erase his name
A lady weeps insane with sorrow
I'll take his towers from the world
You're fucking raped upon your deathbed
Srát na tvého Boha, smazat jeho jméno
Dáma šíleně brečí utrpením
Vezmu jeho věže ze světa
Jsi kurva znásilněn na smrtelné posteli
This is God's war!
God's war!
This is God's war!
God's war!
The holy war!!!

Tohle je Boží válka!
Boží válka!
Tohle je Boží válka!
Boží válka!
Svatá válka!!!
[Solo] [Solo]
[Spoken:]
Be optimistic, happy, and calm
Show no fear or anxiety
Smile at the face of God
And your reward will be eternity
Holy warriors your patience will be justified
Everything is for Him
You must not comfort the animal before you kill it
Strike as champions at the heart of the non-believers
Strike above the neck and at all extremities
For it's a point of no return for Almighty God
God will give victory to his faithful servants
When you reach ground zero you will have killed the enemy
The Great Satan!
[Mluvené slovo:]
Buďte optimističtí, štastní a klidní
Neukažte žádný strach nebo úzkost
Usmívejte se na tvář boží
A vaše odměna bude věčnost
Svatí válečníci
Vaše vytrvalost bude ospravedlněna
Vše je pro Něj
Nesmíte konfrontovat zvíře dokud ho nezabijete
Udeřte jako mistři do srdce nevěřících
Udeřte nad krkem a ve všech okrajích
Tohle je bod ze kterého není návratu pro Všehomoucího Boha
Bůh odmění své věrné
Když dosáhnete poslední půdy zabijete své nepřátele
Velkého Satana!

Text přidala Raduwa

Text opravil Dghost

Videa přidali Apokalyptik, wanaster1

Překlad přidala Raduwa

Překlad opravil wanaster1

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Christ Illusion

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.