Playlisty Kecárna
Reklama

Catalyst - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

(King) (King)
[All Leads - King] [All Leads - King]
Attitude is my addiction
I live life with no regret
Unlike you it's my conviction
That sets me apart from the rest
Póza je moje posedlost
Žiji bezlítostný život
Nemám tě rád, to je můj úsudek
Co mě odděluje od zbytku
I live for competition
Your cynicism only makes me stronger
I am the culmination
Setting the standard that all will follow
Žiji pro utkání
Tvůj cynismus mě jen posilňuje
Jsem na vrcholu
Ukládám standarty, co všichni budou následovat
I live it every day
Don't know another way
Žiji tak každý den
Neznám jinou cestu
Within my eyes there's devastation and fury
You can't understand
In my fight
Win by attrition I bring it with all that I fucking am
V mých očích je devastace a zlost
Neporozumíš
V mém boji
Vyhrávám s chvěním, přináším jej se vším, čím kurva jsem
You never dealt with such rejection
Licking your wounds that won't fucking heal
You've never seen so much aggression
I am the scream to your fucking silence
Nikdy se nevyrovnáš s takovým odmítnutím
Lížeš si rány, co se kurva nevyléčí
Nikdy jsi neviděl tolik agrese
Jsem křikem v tvém zkurveném tichu
I live it every day
Don't know another way
Žiji tak každý den
Neznám jinou cestu
Attitude is my addiction
I live life with no regret
Unlike you it's my affliction
That creates the template of all that I am
Póza je moje posedlost
Žiji bezlítostný život
Nemám tě rád, to je můj úsudek
Co stvořuje chrám všeho, čím jsem
You know and I know
No matter what you say
You'll be beaten today
Like every other day
Víš a já také
Je jedno co říkáš
Dnes budeš poražen
Jako vždy
Something about you
Keeps you from letting go
Of lame obsessions
Built up inside you
Forget the guesswork
You're starting at the source
Gazing into my eyes
You'll see there's no remorse
'Cause this is my war
All day and every day
It's all about the conflict Yeah!
Něco o tobě
Tě održuje dál
Od hloupých závislostí
Stvořených uvnitř tebe
Odpusť dohady
Začínáš u zdroje
Zíráš mi do očí
Vidíš, není tam soucit
Protože tohle je moje válka
Celý ty dny a každej den
Je to vše o tom sporu, Yeah!
Bring on the competition
Your pessimism only makes me stronger
I am the culmination
The fucking standard that all will follow
Přivodím utkání
Tvůj pesimismus mě jen posilňuje
Jsem na vrcholu
Zasranej standart, co všichni budou následovat
I live it everyday
Don't know another way
Žiji tak každý den
Neznám jinou cestu

Text přidala Raduwa

Video přidala Hathawayrose

Překlad přidala MissH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Christ Illusion

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.