Playlisty Kecárna
Reklama

Altar Of Sacrifice - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Waiting the hour destined to die
Here on the table of hell
A figure in white unknown by man
Approaching the altar of death
High priest awaiting dagger in hand
Spilling the pure virgin blood
Satan's slaughter, ceremonial death
Answer his every command
Očekávám hodinu, předurčena zemřít
Zde na oltáři
Postava v bílé, muži neznámá
Se blíží k oltáři smrti
Vysoce postavený kněz s dýkou v ruce
Prolévá čistou panenskou krev
Satanovo krveprolití, ceremoniál smrti
Odpoví na každý jeho příkaz
Death will come easy just close your eyes -
Dream of the friends you'll see
Heavenly failure losing again
Move on to a new form of life
Smrt přijde snadno jen zavři oči
Sen o přátelích které uvidíš
Božský nezdar znovu se ztratil
Přesunul se do nové formy života
Altar of sacrifice, curse of the damned
Confronting the evil you dread
Coalesce into one your shadow and soul
Soon you will meet the undead
Oltář Oběti, kletba zatracených
Postavím se proti zlu kterého se děsíš
Splyne v jedno tvůj stín a duše
Později mě jako nemrtvý potkáš

(Altar of sacrifice, curse of the damned
Confronting the evil you dread
Coalesce into one your shadow and soul
Soon you will meet the undead)

(Oltář Oběti, kletba zatracených
Postavím se proti zlu kterého se děsíš
Splyne v jedno tvůj stín a duše
Později mě jako nemrtvý potkáš)
Enter to the realm of Satan! Přijď do říše Satana
Blood turning black, the change has begun
Feeling the hatred of all damned in Hell
Flesh starts to burn, twist and deform
Eyes dripping blood realization of death
Transforming of five toes to two
Learn the sacred words of praise, hail Satan
Rudá krev se mění v černou, změna začala
Cítím zášť všech ztracených v Pekle
Maso začíná hořet, kroutit se a deformovat
Z očí kape krev, uskutečnění smrti
Transformace z pěti prstů na dva
Nauč se posvátná slova chvály, pochválen budiž Satan
A gift of powers disposed upon you
Use them when you feel the need
Master the forces and powers of Satan
Controlling the creature's instinct
Drawn to the castles that float in the sky
Learn to resist the temptation
Watching the angels sift through the heavens
Endlessly searching for salvation
Dar velkých sil stojí při tobě
Použije když musíš
Mistrovské moci a síly Satana
Kontroluji instinkt stvoření
Táhne se až k hradu který se vznáší v oblacích
Nauč se vzepřít pokušení
Sledujíc anděly prosévat oblaka
Nekonečně hledající po spáse

Text přidala Raduwa

Text opravila ada2

Video přidal letale

Překlad přidala safira383

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Reign In Blood

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.