Playlisty Kecárna
Reklama

Evolution - text, překlad

playlist Playlist
I stare into the night
Passing shadows under glistening light
When you light that flame
I see visions dancing in your eyes
Zírám do noci
Posílám stíny pod zářící světlo
Když jsi rozsvítil ten plamen
Viděl jsem vize tančit ve tvých očích
Let me burn
We are created by the energy
So if this is evolution
And infinite possibilities
Let me burn
This is evolution
Nech mě hořet
Jsme stvořeni energií
Takže jestli je tohle evoluce
A neurčité možnosti
Nech mě hořet
Toto je evoluce
Look into the sky
See the hunter hiding from the light
When you hear the sound of rain and thunder
Run into the wild
Podívej se na oblohu
Uvidíš lovce skrývající ho se před světlem
Když uslyšíš zvuk deště a hromu
Uteč do divočiny
You don't need to envy me
'cause you got everything you need
Take my hand and follow me
Nemusíš mi závidět
Protože máš vše, co potřebuješ
Chyť mou ruku a následuj mě
Don't be afraid
It's just communication
You'll never have it all
But it is in our nature
The need for more
Neboj se
Je to jen komunikace
Nikdy to nebudeš mít vše
Ale je to v naší povaze
Chtít víc
You don't need to fight it
Just let it go
There'll be no limitations
Take me far
Nepotřebuješ to vybojovat
Prostě to nech být
Nebudou tu žádné limity
Vezmi mě daleko
Burn
Burn
Burn
Hoř
Hoř
Hoř
Let me burn
I'm the energy
This is evolution
And infinite possibilities
Let me burn
This is evolution
Nech mě hořet
Jsem energie
Tohle je evoluce
A neurčité možnosti
Nech mě hořet
Tohle je evoluce
Don't be afraid
It's just communication
You'll never have it all
But it is in our nature
The need for more
Neboj se
Je to jen komunikace
Nikdy to nebudeš mít všechno
Ale je to v naší povaze
Chtít víc
You don't need to fight it
Just let it go
There'll be no limitations
Nepotřebuješ to vybojovat
Prostě to nech být
Nebudou tu žádné limity

Text přidal DomikLesik

Video přidal DomikLesik

Překlad přidala Minnie_Cat

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Guiding Lights

Reklama

Skyharbor texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.