Playlisty Kecárna
Reklama

Remember - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Doesn't matter if the world stopped turning
I don't think I'd even care
And if God decides to drop the curtain
It won't matter much to me
Nezáleží na tom, jestli se svět zastavil
Nemyslím si, že bych se dokonce staral
A jestli se bůh rozhodne odtáhnout oponu
Nebude moc záležet na mě
Granted clemency, I lose myself in apathy
Perverse affinity, a self induced amnesia
No discrepancy, my ignorance will set me free
Erase my memory, I suffocate in hate
Připouštím schovívavost, ztratil jsem sám sebe v lhostejnosti
Úchylná náklonnost, vlastně způsobená amnézie
Žádný rozpor, moje neznalost mě osvobodí
Vymaže mou paměť, udusí v nenávisti
Lost, it slowly went away
Was gone without a trace
I'm tired and I can't remember
Lost, I thought it came to stay
And put me in my place
I'm tired and I won't remember
R.: ztraceno, pomalu to odešlo pryč
Odešlo bez trasy
Jsem unavený a nemůžu si vzpomenout
Ztacený, myslím, že to mohlo zůstat
A dovést mě na moje místo
Jsem unavený a nemůžu si vzpomenout
Like the night embrace the strange and lonely
Bring me shelter in the dark
It don't matter if the sun stops shining
It might save me from what's real
(Save me from what's real, save me from what's real)
Jako noční obětí cizí a osamělé
Přinese mi přístřeší do temnoty
Nezáleží na tom, jestli slunce přestane svítit
Zachrání mě to před tím co je skutečné
(Zachrání mě to před tím co je skutečné, zachrání mě to před tím co je skutečné)
Lost, it slowly went away
Was gone without a trace
I'm tired and I can't remember
Lost, I thought it came to stay
And put me in my place
I'm tired and I won't remember
R.:
Granted clemency, I lose myself in apathy
Perverse affinity, a self induced amnesia
No discrepancy, my ignorance will set me free
Erase my memory, I suffocate in hate
Připouštím schovívavost, ztratil jsem se v lhostejnosti
Úchylná náklonost, vlastně způsobená amnézie
Žádný rozpor, moje neznalost mě osvobodí
Vymaže mou pamět, a udusí v nenávisti
Lost, it slowly went away
Was gone without a trace
I'm tired and I can't remember
Lost, I thought it came to stay
And put me in my place
I'm tired and I won't remember
2xR.:
Lost, it slowly went away
Was gone without a trace
I'm tired and I can't remember
Lost, I thought it came to stay
And put me in my place
I'm tired and I won't remember

Text přidal BuriSKOLD-MM

Video přidal danny602393

Překlad přidal danny602393

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Skold

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.